Uudised

25.02.2021
12-16 Tallinn-Tartu 100 Gbit/s magistraalkanali jt kanalite remont

Teenusepakkuja erakorraliste hooldustööde ajal Paides 25.02.2021 kell 12.00-16.00 ei toimi 100 Gbit/s Tallinn-Tartu, 1 Gbit/s Tallinn-Viljandi ja 1 Gbit/s Tallinn-Paide magistraalkanalid.

Töötavad varukanalid 10 Gbit/s Tallinn-Tartu, 1 Gbit/s Paide-Jõgeva-Tartu ja 10 Gbit/s Tartu-Viljandi.