Uudised

08.04.2019
Inimeseõpetuse vabariiklik olümpiaad 2018/2019
10.aprill 2019 toimub 2018/2019 õppeaasta inimeseõpetuse olümpiaad põhikooli 5., 6., 7. ja 8. klasside õpilastele. Võistlustulle oodatakse enam kui 1100 õpilast. Olümpiaad toimub kahes voorus ja olümpiaadi töökeel on eesti keel. Piirkonnavoor on veebipõhine. Veebivoor toimub HITSA EENeti LimeSurvey küsitlustarkvara platvormil. Olümpiaadiküsimustele saavad iga registreerunud kooli oma vanuserühma kaks parimat vastata oma kooli arvutiklassis selleks ettenähtud ajal kuni 60 minuti jooksul. Kokku viiakse läbi neli erinevat õppetasemetele koostatud testi.
Soovime olümpiaaditulle minevatele õpilastele edukat mõttelendu ja juhendajatele rahulikku meelt!