Uudised

06.04.2017
Eelteade: katkestus teenuste toimimises 11.04.2017 kell 17-20

Teisipäeval, 11.04.2017 kell 17:00 kuni 20:00 toimub kõikide EENeti teenuste, sh majutatud infosüsteemide katkestus.

Selle käigus vahetatakse välja Noora seadmeruumi elektritoite ahelad.

Nimetatud ajavahemikul ei tööta ükski teenus (välja arvatud püsiühendused), e-kirjad jäävad ootele.

EENet palub ebamugavuste pärast vabandust.