Uudised

14.05.2020
11:20-12:31 rikke ajal ei olnud osad teenused kättesaadavad

14.05.2020 kell 11:20-12:31 ei olnud võrguseadmete tarkvaravea tõttu ligipääsetavad järgmised HITSA teenused: DigiPeegel, HITSAs majutatud koolide veebilehed, Moodle, EIS, EKIS, SAIS, E-koolikott, Tahvel, Juhan, ÕIS.

Rike tuvastati ja kõrvaldati operatiivselt HITSA EENeti töötajate poolt.

Palume ebamugavuste pärast vabandust.