Uudised

01.06.2020
Eesti ja Soome vahelise teadusvõrguühenduse maht kümnekordistatud

HITSA EENet lõi koostöös CSC Funetiga (Soome teadus- ja haridusvõrk) eeldused Eesti ja Soome vahel kuni nelja 100 Gbit/s ühenduskanali jaoks.

Neist esimene, 100 Gbit/s ühendus Tallinn-Helsingi (Espoo) vahel alustas teadusandmete transporti 1. juunil 2020.

HITSA taristu juht Kristina Lillemets rõhutas ülikiire ühenduse olulisust Eesti ja kogu siinse regiooni teadlaste jaoks: "Taristu uuendamisega valmistume 2021. aastaks, mil Euroopa Liidu toetusel alustab Soomes tööd maailmaklassi superarvuti LUMI - Large Unified Modern Infrastructure. Eesti kuulub LUMI loomiseks üheksast riigist moodustatud konsortsiumisse. Tänu 1. juunil käivitatud 100 Gbit/s magistraalkanalile Eesti ja Soome vahel oleme valmis võimaldama oma teadlastele juurdepääsu tipptasemel arvutusressursile."

Eesti teadusasutustele on LUMI puhul konsortsiumi partneriks Eesti teadusarvutuste infrastruktuur (ETAIS).

HITSA struktuuriüksuse EENet poolt hallatav magistraalvõrk on riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuride teekaardi objekt, mida rahastatakse nii riigieelarvest kui EL Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Magistraalvõrku kasutavad Eesti teadus-, haridus- ja kultuuriasutused, kelle igapäevatöö oleks kiire internetiühenduseta mõeldamatu. Praegu on sellesse võrku püsiühendatud 481 asutust.

Lisainfo:
LUMI: www.lumi-supercomputer.eu
ETAIS: etais.ee