Uudised

04.09.2012
Haridus- ja teadusministri käskkiri tegevusanalüüsi komisjoni moodustamiseks

Haridus- ja teadusminister moodustas oma 04.09.2012 käskkirjaga nr 450 komisjoni EENetis tegevusanalüüsi läbiviimiseks.

Komisjoni koosseis:

  1. Erkki Leetsar, komisjoni esimees, HTM projektijuht,
  2. Getter Nukka, HTM riigivaraosakonna ekspert,
  3. Harri Lepp, HTM rahandusosakonna finantsekspert,
  4. Toomas Sõmera, EITSA juhatuse esimees,
  5. Erki Urva, EITSA juhatuse liige

Komisjonile on antud ülesanne viia läbi tegevusanalüüs EENetis ja teha põhjendatud ettepanekud EENeti eesmärkide ja ülesannete edasiseks täitmiseks. Komisjon peab oma ettepanekud ministrile esitama 30.09.2012.