Listiteenuse teave listiliikmele

Iga uus listiliige saab tervituskirja, kus on tema parool ning juhised listi kasutamiseks. Soovitav on see kiri alles hoida.

Probleemidest saab teada anda oma listi administraatorile: listinimi[email protected], kus listinimi tuleb asendada EENetist saadud listi nimega.

Listi infoleht

 • https://lists.eenet.ee/mailman/listinfo/listinimi,
  kus listinimi tuleb asendada EENetist saadud listi nimega.
  Näiteks listi [email protected] infoleht on https://lists.eenet.ee/mailman/listinfo/vagahealist
 • Infolehe kaudu saab esitada taotlust listiga liitumiseks, vaadata listi arhiivi, muuta oma seadeid ning ka listist lahkuda. Selleks on lehel olemas eestikeelsed juhendid.
  Lisaks võib lugeda juhendeid inglise keeles.

Korduvad küsimused ja vastused

Kus on listi infoleht?
Kuidas mõne olemasoleva listiga liituda?
Mida teha, kui olen listi liige, aga ei tea, mis on mu listiparool?
Kuidas teada saada, kes on listi administraator?
Kuidas peatada listikirjade saamine näiteks puhkuse ajaks?
Kus saan oma seadistusi muuta ja listiarhiivi vaadata?
Kuidas listist lahkuda?


 1. Kus on listi infoleht?
  https://lists.eenet.ee/mailman/listinfo/listinimi, kus listinimi tuleb asendada EENetist saadud listi nimega.
  Näiteks listi [email protected] infoleht on https://lists.eenet.ee/mailman/listinfo/vagahealist

 2. Kuidas mõne olemasoleva listiga liituda?
  Liitumiseks on vaja teada listi nime. Kui see on teada, siis on liitumissoovi esitamiseks kaks võimalust:
  1. sisestada tellimus listi infolehel https://lists.eenet.ee/mailman/listinfo/listinimi
  2. või saata e-kiri aadressile listinimi[email protected] (kirja teema ja sisu ei ole olulised).
  Otsuse listi lubamiseks teeb listi administraator või toimetaja.

  Näide: listiga [email protected] liitumise soovi saab esitada veebilehel https://lists.eenet.ee/mailman/admin/vagahealist või e-aadressil [email protected]

 3. Mida teha, kui listi liige on oma listiparooli kaotanud?
  Uue parooli saamiseks tuleb listi liikmel
  1. avada listi infoleht https://lists.eenet.ee/mailman/listinfo/listinimi
  2. sisestada oma e-aadress lehe allotsas olevasse lahtrisse
  3. vajutada nupule "Lõpeta tellimus või muuda seadeid"
  4. järgmisel lehel vajutada nupule “Meili mulle mu parool"
  Listitarkvara saadab sisestatud e-aadressile uue parooli ainult juhul, kui see aadress oli listis olemas.

 4. Kuidas teada saada, kes on listi administraator?
  Administraatori andmed leiab listi infolehelt http://lists.eenet.ee/mailman/listinfo/listinimi

 5. Kuidas peatada listikirjade saamine näiteks puhkuse ajaks?
  Listi lugemise ajutiseks peatamiseks (olete listi liige edasi, kuid listikirju ei saa) tuleb lugejal
  1. avada listi infoleht https://lists.eenet.ee/mailman/listinfo/listinimi
  2. sisestada oma e-aadress lehe allotsas olevasse lahtrisse
  3. vajutada nupule "Lõpeta tellimus või muuda seadeid"
  4. järgmisel lehel valida "Tellimuse staatuseks" peatatud
  5. vajutada nupule "Salvesta"
  Hiljem saab tellimuse uuesti aktiveerida (valida "Tellimuse staatuseks" aktiivne)

 6. Kus saan oma seadistusi muuta ja listiarhiivi vaadata?
  Reeglina saab listiliige listiga liitmise hetkel automaatse teate listi kasutamiseks vajalike andmetega, sh listiliikme parool ning aadress, kus näeb arhiivi ja saab muuta seadistusi: https://lists.eenet.ee/mailman/listinfo/LISTINIMI

 7. Kuidast listist lahkuda?
  Kolm võimalust:
  1. saadate oma postiaadressilt (millele listist kirju saate) tühja e-kiri aadressile
   listinimi[email protected]
   Saate vastuseks kirja, kus palutakse tellimuse lõpetamine üle kinnitada.
  2. esitate loobumissoovi veebilehel https://lists.eenet.ee/mailman/listinfo/listinimi
  3. võtate ühendust listiadministraatoriga ja palute tal ennast listist eemaldada.Viimati uuendatud: 07.5.2021