Listiteenuse teave administraatorile

Igal postiloendil ehk listil on oma administraator (haldaja; list owner), tavaliselt üks listi liikmetest. Tema ülesandeks on listi seadistamine, sinna uute liikmete aadresside lisamine ja ka kustutamine. Administraator saab listi loomisel EENetilt vajalikud juurdepääsuparooli.

Listi haldamine veebiliideses ja e-posti teel

Korduvad küsimused ja vastused

1. Administraatori juurdepääs

Mida teha, kui kadunud on listi haldamiseks ehk administreerimiseks vajalik parool?
Ei saa administreerimiskeskkonda sisse logida
Kuidas lisada listile administraatoreid juurde? Kuidas vahetada listi administraatorit?
Mis vahe on listi administraatoril ja toimetajal (moderaatoril)?

2. Listiliikmed

Kas igaüks võib listi kirjutada?
Kuidas muuta listiliikme parooli?
Kuidas saada listiliikmete terviknimekiri?
Kuidas listiliikmeid korraga suuremal hulgal lisada ja eemaldada?
Miks "kaovad" liikmed listist ära?

3. Kirjade liikumine

Kuidas blokeerida listi kirju saatev rämpspostitaja aadress?
Mida teha, kui kõik listi kirjutatud kirjad saadetakse läbivaatamisele (modereerimisele) märkega "Kirjal puudub sihtaadress" ("Message has implicit destination")?
Kuidas lubada kõik kirjad otse listi, ilma et neid peaks üldse modereerima?
Kuidas lubada listi ühe või paari listi liikmeks mitte oleva saatja kirjad?
Probleem: hotmail.com vm aadressidele ei jõua kõik listikirjad kohale
Kuidas suurendada listi lubatud üksikkirja mahtu?

4. Listiarhiiv. Alias. Kustutatud list

Kuidas saan administraatorina listiarhiivi vaadata?
Soovitakse listile aliast
Kas pärast listist loobumist saaks listiaadressile saadetud kirjad uude kohta suunata?


 • Mida teha, kui kadunud on listi haldamiseks ehk administreerimiseks vajalik parool?
  Siis tuleb administraatoril küsida uut parooli EENetilt ([email protected])

 • Olen listi administraator. Ei saa administreerimiskeskkonda sisse logida
  Tuleks üle kontrollida, milliste sisselogimisandmetega proovite siseneda. Administreerimiseks ja lihtliikme toiminguteks on erinevad aadressid ja juurdepääsuparoolid.

 • Kuidas lisada listile administraatoreid juurde? Kuidas vahetada listi administraatorit?
  Administraatorite aadresse saab listi kehtiv administraator ise lisada veebiliidese
  https://lists.eenet.ee/mailman/admin/listinimi
  menüüs Üldine: kirjutab uu(t)e administraatori(te) aadressi(d) lahtrisse
  'Omaniku meiliaadress. Kui aadresse on mitu siis kirjuta need eraldi ridadele.(owner info)' ja tulemuse salvestada. Lisaks tuleb senisel administraatoril anda uu(t)ele administraatori(te)le edasi kehtiv listi haldamise parool.
  Kui aga kehtivat administraatorit ei ole teada või ta on asutusest lahkunud, palume uue administraatori määramise soov saata aadressile [email protected].

 • Mis vahe on listi administraatoril (administrator, omanik, haldaja) ja toimetajal (moderaatoril, moderator)?
  Listi administraatoril on täielik kontroll listi ja selle seadistuste üle, ta saab läbi vaadata kinnipeetud kirju ja tellimissoove ning nende kohta otsused teha (aktsepteerida, keelduda).
  Toimetajal on õigusi vähem: listi seadistusi ta muuta ei saa, kuid saab läbi vaadata kinnipeetud kirju ja tellimissoove ning nende kohta otsused teha (aktsepteerida, keelduda). Tihti täidab administraator ise ka toimetaja rolli ning eraldi inimest selleks ei määragi.

 • Kas igaüks võib listi kirjutada?
  Algselt on iga list suletud: kõik mitte-liikmelt tulnud kirjad lähevad esmalt läbivaatajale (kelleks võib olla nii administraator kui eraldi määratud toimetaja) ja alles pärast tema heakskiitu teistele liikmetele. Listi liikmed saavad aga kõik vabalt kirju listi saata.
  Võimalik on keelata ka liikmetel otse listi kirjutamine: selleks tuleb halduskeskkonnas liikmete nimekirjas teha liikmete juurde märge lahtrisse 'mod'.

 • Kuidas muuta listiliikme parooli?
  Logige listi administreerimiskeskkonda https://lists.eenet.ee/mailman/admin/_LISTINIMI_
  Liikmed → klõpsake paroolivahetust vajava isiku aadressil ja jõuate paroolivahetamiseni.

 • Kuidas saada listiliikmete terviknimekiri?
  Administraator saab listi liikmete nimekirja, kui saadab e-kirja aadressile
       listinimi[email protected],
  kus listinimi on asendatud listi nimega.
  Kirja sisuks üksainus rida:
       who administraatoriparool
  (kus administraatoriparooli kohale on kirjutatud on selle listi kehtiv administraatoriparool; pealkirja ehk teemat/subject ei ole kirjale panna vaja, sest seda listitarkvara 'ei loe läbi').

 • Kuidas listiliikmeid korraga suuremal hulgal lisada ja eemaldada?
  Suurema hulga liikmete korraga listilisamiseks/eemaldamiseks on vaja:
  1. koostada lisatavatest/eemaldatavatest aadressidest tekstifail (iga aadress eraldi real);
  2. veebiliideses https://lists.eenet.ee/mailman/admin/listinimi menüüs Liikmed -> Aadresside lisamine (või Aadresside eemaldamine) -> "vali aadresse sisaldav fail:" laadida see aadresside fail üles ja klõpsata 'Salvesta'.

 • Miks "kaovad" liikmed listist ära?
  Listi administraator saab listi halduskeskkonna plokis "Tagastuste töötlemine" seadistada, kas ja millal listi liikmetele nö. tagastuste (listikirjade kohaletoimetamise probleemi, nt täis postkasti) puhul listist eemaldamise hoiatus saadetakse ja nende listist eemaldamine toimub.
  Kui eemaldamist ei soovita, tuleb valida "Kas Mailman peaks tagastusi automaatselt töötlema?" väärtuseks "ei".
  Automaatseid hoiatusteateid tagastuste kohta ei tohiks listiliikmed ignoreerida, vaid peaksid tegutsema vastavalt hoiatuses toodud juhistele.

 • Kuidas blokeerida listi kirju saatev rämpspostitaja aadress?
  Rämpspostitaja blokeerimiseks saab listi administraator veebiliidese
  https://lists.eenet.ee/mailman/admin/listinimi
  menüüs Privaatsus -> Saatja filtrid kirjutada rämpspostitava aadressi kas lahtrisse
  'Liikmete nimekirjast puuduvad aadressid, millelt saadetud kirjade listi saatmisest keeldutakse'
  või 'Liikmete nimekirjast puuduvad aadressid, millelt saadetud kirjad kustutatakse automaatselt' ja tulemuse salvestada.

 • Mida teha, kui kõik listi kirjutatud kirjad saadetakse läbivaatamisele (modereerimisele) märkega "Kirjal puudub sihtaadress" ("Message has implicit destination")?
  Märge tähendab, et listihaldustarkvara saatis kirja läbivaatamiseks, kuna kiri ei sisaldanud adressaadiridadel To: ega Cc: listi aadressi. Nii on see juhul, kui kas
  a) listil on alias - teine aadress, kuhu saabuvad kirjad on suunatud listi pärisaadressile. Lahenduseks tuleb administraatoril
  • logida listi haldamise keskkonda
  • valida kategooria Privaatsus alt Saaja filtrid
  • sisestada aktsepteeritavate aliaste lahtrisse listi alias (mitme aliase puhul iga alias eraldi reale; kasutada võib ka regulaaravaldisi)
  b) listi aadress oli kirjutatud Bcc: reale.
  NB! Seda võimalust kasutavad väga tihti rämpspostitajad, seetõttu tuleks enne järgmise juhendi kasutamist hoolega järele mõelda, kas selliseid kirju ikka soovitakse otse listi lubada.
  • logida listi haldamise keskkonda
  • valida kategooria Privaatsus alt Saaja filtrid
  • märkida küsimuse "Kas listi saadetud kirjadel peab listi aadress (või mõni allpool toodud aliastest) olema To või CC ridadel? (require_explicit_destination info)" vastuseks 'Ei'
  • Edaspidi saab samas kohas 'Jah' valides Bcc:-real olnud listiaadressiga kirjad taas esmalt läbivaatusele suunata.
 • Kuidas lubada kõik kirjad otse listi, ilma et neid peaks üldse modereerima?
  Listi administraatoril on tõesti võimalus lubada listi kõik kirjad sõltumata saatjast: logida administraatorikeskkonda, valida 'Privaatsus' ja edasi 'Saatja filtrid';
  seadistada "Mida teha liikmete nimekirjast puuduvatelt aadressidelt saadetud kirjadega, mille jaoks tegevust pole valitud." algse sätte 'Pea kinni' asemele 'Luba listi'.
  Hoiatame aga ette, et sel juhul jõuab edaspidi otse listi ka igasugune rämpspost (sh. halval juhul ka näiteks viirust sisaldava manusega).
  Listiliikmete kaitsmiseks mittevajalike kirjade eest on modereerimine enamasti ikkagi otstarbekas. Selle tööga saaks kindlasti hakkama ka asutuse sekretär.

 • Kuidas lubada listi ühe või paari listi liikmeks mitte oleva saatja kirjad?
  Listi administraatoril on võimalus lubada listi, mis on seadistatud ainult listi liikmetelt kirju vastu võtma, ka mõnelt muult e-postiaadressilt saadetud kirjad: logida administraatorikeskkonda, valida 'Privaatsus' ja edasi 'Saatja filtrid';
  lisada lahtrisse "Liikmete nimekirjast puuduvad aadressid, millelt saadetud kirjad lubatakse listi. (accept_these_nonmembers info)" vajalik(ud) e-postiaadress(id) ja salvestada muudatus.
  Soovitame administraatoril aeg-ajalt kontrollida, kas tema poolt seadistatud erandid peavad jätkuvalt käigus olema või on mõni erandlikult lubatud saatja asutusest lahkunud.

 • Probleem: hotmail.com vm aadressidele ei jõua kõik listikirjad kohale
  Saaja võiks sel juhul hotmail.com vm keskkonnas lisada listi [email protected] heakskiidetud saatjate sekka (Approved Senders).
  Juhised:  http://www.wikihow.com/Add-Approved-Senders-to-Hotmail

 • Kuidas suurendada listi lubatud üksikkirja mahtu?
  Logite listi haldamise keskkonda ja üldiste seadistuste lehel määrate, milline on "Kirja maksimaalne lubatud pikkus (KB)."
  Listi loomisel on vaikimisi lubatud kirja suurus 40 KB.

 • Kuidas saan administaatorina listiarhiivi vaadata?
  Logige listi administreerimiskeskkonda https://lists.eenet.ee/mailman/admin/_LISTINIMI_
  Arhiivid → vajalik kuu 'Thread'i vaates
  Kui olete ise ka listi tavaliige, võite arhiivi vaatamisele liikuda ka enda tavaliikme parooliga lehel https://lists.eenet.ee/mailman/listinfo/LISTINIMI

 • Soovitakse listile aliast
  Aliase ehk suunamise saab asutuse postkastiteenuse haldaja defineerida serveris, kus @ASUTUSEDOMEEN-lõpulised postkastid asuvad. Seejärel saab listiadministraator lisada listile aliase selle listi haldamise keskkonnas:
  Privaatsus → Saaja filtrid → "Aliased (regulaaravaldised), mida aktsepteeritakse listi aadressi asemel To või CC ridadel."

 • Kas pärast listist loobumist saaks listiaadressile saadetud kirjad uude kohta suunata?
  Ei saa. Kui list (näiteks [email protected]) on kustutatud, siis vabaneb ka selle aadress (näiteks [email protected]).

Viimati uuendatud: 22.11.2022