Kasutajatugi

 1. EENeti teenused
  • Teenusesoovid, muudatused, probleemid: eenet@eenet.ee
  • Domeenid ja sertifikaadid: hostmaster@eenet.ee
  • Turvaintsidendid: turvas@eenet.ee
  • (Side)katkestused: katk@eenet.ee
  • Kui kirjutada ei ole võimalik, palume helistada üldnumbril 7302110
 2. Eesti hariduse infosüsteem EHIS: http://ehis.ee
  • Kasutajatugi: ehis@harno.ee
   tööpäeviti kell 9-16 telefon 765 5050
 3. Eksamite infosüsteem EIS: https://eis.ekk.edu.ee/eis
  • Kasutajatugi: eis@harno.ee
   tööpäeviti kell 9-17 telefon 730 2135
 4. E-kursuste haldamissüsteem Moodle: http://moodle.edu.ee
  • Kasutajatugi: moodle@harno.ee
 5. Sisseastumise infosüsteem SAIS: http://sais.ee
  • Kasutajatugi: sais@harno.ee
 6. Kõrgkoolidevaheline õppeinfosüsteem ÕIS: http://ois.ee
  • Kasutajatugi: tugi@ois.ee
 7. Täienduskoolituste infosüsteem Juhan: http://koolitus.edu.ee
  • Kasutajatugi: juhan@harno.ee
 8. Õppeinfosüsteem Tahvel: http://tahvel.edu.ee
  • Kasutajatugi: tahvel@harno.ee
   tööpäeviti kell 9-16 telefon 730 2133
 9. Koolide veebiplatvorm Kooliveeb: https://kooliveeb.edu.ee ja Kutsekooliveeb: https://kutsekooliveeb.edu.ee
  • Kasutajatugi: veebiplatvorm@harno.ee
 10. Digiküpsuse hindamise töövahend Digipeegel: https://digipeegel.ee ja Kutsekoolidigipeegel: https://kutse.digipeegel.ee
  • Kasutajatugi: eenet@eenet.ee
 11. Haridustehnoloogia infoliin koolijuhtidele
  • Kasutajatugi: ht-info@harno.ee
   tööpäeviti kell 9-17 telefon 608 0707
 12. Õppematerjalide keskkond E-koolikott: https://e-koolikott.ee
  • Kasutajatugi: e-koolikott@harno.ee
 13. Identiteedihalduslahendus HarID: https://harid.ee
  • Kasutajatugi: harid@harno.ee

NB! Eesti koolide haldamise infosüsteemi EKIS (https://ekis.ee) kasutajatuge osutab alates 31.08.2020 OÜ Webware aadressil ekis@webware.ee ja telefonil 5340 7767.


Infosüsteemide kasutajatoe osutamise algus: SAIS alates 1.8.2016, Moodle 1.10.2016, EHIS 1.1.2017, Täiendkoolitusveeb Juhan 1.10.2017, Tahvel 1.1.2018, Koolide veebiplatvorm 1.7.2018, EIS 1.9.2018, Digipeegel 1.3.2019, E-koolikott 1.6.2019, HarID 1.7.2019.
Süsteemid, mille kasutajatoe osutamine meie poolt on lõpetatud: EKIS (1.6.2014-30.8.2020), KRATT (15.6.2015-1.7.2020).


Viimati uuendatud: 19.08.2021