Kasutajatugi

 1. EENeti teenused
  • Teenusesoovid, muudatused, probleemid: eenet@eenet.ee
  • Domeeniteemad ja -taotlused: hostmaster@eenet.ee
  • Turvaintsidendid: turvas@eenet.ee
  • (Side)katkestused: katk@eenet.ee
  • Kui kirjutada ei ole võimalik, palume helistada üldnumbril 7302110
 2. Eesti hariduse infosüsteem EHIS: http://ehis.ee
  • Kasutajatugi: pöörduda saab igal ajal e-posti teel ehis.tugi@hm.ee
   lisaks tööpäeviti kell 9-16 telefonidel 765 5050
 3. Eesti koolide haldamise infosüsteem EKIS: https://ekis.ee
  • Kasutajatugi: pöörduda saab igal ajal e-posti teel kis@eenet.ee
   lisaks tööpäeviti kell 10-12 telefonil 730 2130
  • EKISe aktuaalne teave EENeti veebis: www.eenet.ee/EENet/EKIS
 4. Eksamite infosüsteem EIS: https://eis.ekk.edu.ee/eis
  • Kasutajatugi: pöörduda saab igal aja e-posti teel eis.tugi@hitsa.ee
   lisaks tööpäeviti kell 9-17 telefonil 730 2135
 5. HITSA Moodle: http://moodle.hitsa.ee
  • Kasutajatugi: moodle@hitsa.ee
 6. Sisseastumise infosüsteem SAIS http://sais.ee
  • Kasutajatugi: sais@hitsa.ee
 7. Kõrgkoolidevaheline õppeinfosüsteem ÕIS: http://ois.ee
  • Kasutajatugi: tugi@ois.ee
 8. HITSA täienduskoolituste infosüsteem Juhan: http://koolitus.hitsa.ee
  • Kasutajatugi: koolitusveeb@hitsa.ee
 9. Plagiaadituvastussüsteem Kratt: http://kratt.edu.ee
  • Kasutajatugi: kratt@hitsa.ee
 10. Õppeinfosüsteem Tahvel: http://tahvel.edu.ee
  • Kasutajatugi: tahvel@hitsa.ee
 11. Koolide veebiplatvorm Kooliveeb: https://kooliveeb.hitsa.ee/
  Kutsekoolide veebiplatvorm Kutsekooliveeb: https://kutsekooliveeb.hitsa.ee/
  • Kasutajatugi: veebiplatvorm@hitsa.ee
 12. Digiküpsuse hindamise töövahend Digipeegel: https://digipeegel.ee ja Kutsekoolidigipeegel: https://kutse.digipeegel.ee
  • Kasutajatugi: digipeegel@hitsa.ee
 13. Õppematerjalide keskkond E-koolikott: https://e-koolikott.ee
  • Kasutajatugi: e-koolikott@hitsa.ee
 14. Identiteedihalduslahendus HarID: https://harid.ee
  • Kasutajatugi: harid@hitsa.ee

EKISe kasutajatuge osutab HITSA alates 01.06.2014, Kratt kasutajatuge alates 15.06.2015, SAISi kasutajatuge alates 01.08.2016, Moodle kasutajatuge alates 01.10.2016, EHISe kasutajatuge alates 01.01.2017, Täiendkoolitusveebi Juhan kasutajatuge alates 01.10.2017, Tahvli kasutajatuge alates 01.01.2018, Koolide veebiplatvormi kasutajatuge alates 01.07.2018, EISi kasutajatuge alates 01.09.2018, Digipeegli kasutajatuge alates 01.03.2019, E-koolikoti kasutajatuge alates 01.06.2019, HarID kasutajatuge alates 01.07.2019.

Viimati uuendatud: 31.07.2019