Kasutajatugi

 1. EENeti teenused
 2. Eesti hariduse infosüsteem EHIS: http://ehis.ee
 3. Eksamite infosüsteem EIS: https://eis.ekk.edu.ee/eis
 4. E-kursuste haldamissüsteem Moodle: http://moodle.edu.ee
 5. Sisseastumise infosüsteem SAIS: http://sais.ee
 6. Täienduskoolituste infosüsteem Juhan: http://koolitus.edu.ee
 7. Õppeinfosüsteem Tahvel: http://tahvel.edu.ee
 8. Koolide veebiplatvorm Kooliveeb: https://kooliveeb.edu.ee ja Kutsekooliveeb: https://kutsekooliveeb.edu.ee
 9. Digiküpsuse hindamise töövahend Digipeegel: https://digipeegel.ee ja Kutsekoolidigipeegel: https://kutse.digipeegel.ee
 10. Õppematerjalide keskkond E-koolikott: https://e-koolikott.ee
 11. Identiteedihalduslahendus HarID: https://harid.ee

NB! Eesti koolide haldamise infosüsteemi EKIS (https://ekis.ee) kasutajatuge osutab alates 31.08.2020 OÜ Webware aadressil [email protected] ja telefonil 5340 7767.


Infosüsteemide kasutajatoe osutamise algus: SAIS alates 1.8.2016, Moodle 1.10.2016, EHIS 1.1.2017, Täiendkoolitusveeb Juhan 1.10.2017, Tahvel 1.1.2018, Koolide veebiplatvorm 1.7.2018, EIS 1.9.2018, Digipeegel 1.3.2019, E-koolikott 1.6.2019, HarID 1.7.2019.
Süsteemid, mille kasutajatoe osutamine meie poolt on lõpetatud: EKIS (1.6.2014-30.8.2020), KRATT (15.6.2015-1.7.2020), ÕIS (kuni 31.8.2020)


Viimati uuendatud: 21.03.2023