Korduvad küsimused VIPSi kohta

1. Millist virtualiseerimiskeskkonda VIPS kasutab?
Proxmox Virtual Environment

2. Mille poolest erineb "turvaline VIPS" tavalisest VIPSist? Kas tavaline ei olegi siis turvaline?
VIPSi turvalisus on kliendi enda teha. EENet ehitab kirjutuskaitstud operatsioonisüsteemiga (Arch Linux) "turvalise VIPSi" automaatselt.

3. Asutus soovib turvalist VIPSi. Kuidas seda tellida?
Turvalise VIPSi tellimiseks palume asutusel saata aadressile eenet@eenet.ee:
* Soovitud pakettide nimekiri (soovitatavalt Arch Linux pakettide seast);
* Millist kasutajanime virtuaalserverisse soovitakse ja milline on selle kasutaja SSH avalik võti (public-key). Kasutajaid võib ka mitu teha.
* Pakettide nimekiri, mille seadistusfailidele soovitakse read/write õigusi.

4. Milliste vahenditega VIPSi hallata saab?
EENeti poolt on tagatud
a) juurdepääs veebiliidesele vips.edu.ee, mis võimaldab
     * vaadata virtuaalmasina lihtsamaid koormusgraafikuid,
     * virtuaalmasinat sisse/välja lülitada ja taaskäivitada,
     * vaadata masinaga seotud toimingute ajalugu,
     * serverile esmaseks juurdepääsuks avada brauseripõhist HTML5 liidest või Java konsooli.
Soovitame veebiliidest kasutada brauseritega Mozilla Firefox, Google Chrome või Opera; hoolitseda, et brauserid oleksid värskendatud ning turvapaikadega. Turvakaalutlustel ei soovita me kasutada veebiliidest Internet Exploreri versioonidega.
b) HTML5 või Java konsooliga ligipääs serverile
Esmaseadistusel aitab brauseripõhine HTML5 liides või Java konsool paigaldada serverile operatsioonisüsteemi, seadistada IP-aadresse, kasutajakontosid ja muud vajalikku selle administreerimiseks.
c) Asutuse enda valida ja tagada on edasine ligipääs: SSH, RemoteDesktop vm vahendid.

5. Veebiliidesesse https://vips.edu.ee logides saan veateate "Login failed"
Kontrollige esmalt oma kasutajanime ja parooli ning jälgige, et "Realm" dialoogiaknas oleks "Proxmox VE authentication server". Kui probleem jätkub, palun andke sellest teada aadressil eenet@eenet.ee

6. Kuidas saan kasutada kettatõmmiseid?
Kettatõmmise haakimiseks virtuaalmasinaga valige veebiliideses https://vips.edu.ee oma virtuaalmasina menüüst "Hardware" (1) ja "CD/DVD drive" peal tehke topeltklõps (2) või valige Edit (3).
VIPS ISO failide haakimine 1

Avanenud menüüst valige "Use CD/DVD disc image file (iso)". (1)
Saadaolevatest dialoogiakendest valige "Storage: installerid" (2) ning vastavalt vajadusele rippmenüüst "ISO Image:" (3)
VIPS ISO failide haakimine 2
Kui soovite kettatõmmise eemaldada, valige "Do not use any media".

7. Kuidas saan kasutada kettatõmmiste üleslaadimist 2GB ulatuses?
Spetsiifilisest üleslaadimise vajadusest andke palun teada aadressil eenet@eenet.ee. Avalduse alusel avab EENet piirkonna, kuhu on võimalik ISO faile üles laadida.

8. Muud küsimused ja mured
Muud küsimused VIPSi asjus saatke palun EENeti kasutajatoe aadressile eenet@eenet.ee. Seejuures palume kirja panna virtuaalmasina ID ja kirjeldus (description), soovitav on lisada ka kasutajanimi.

9. Kas FTP ligipääs VIPSile on? Kas ja mitut andmebaasi saab kasutada? Kas muudatusi saame VIPSi paigaldatud tarkvarale teha?
Kõik see on VIPSi haldaja enda otsustada ja teha.

Viimati uuendatud: 18.3.2021