EENet lõpetab .ee alamdomeenide registreerimise

Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk (EENet) lõpetab .ee alamdomeenide registreerimise 2. juulil 2010 kl 12.00.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele ning EENeti ja Eesti Interneti Sihtasutuse (EIS) vahelisele lepingule annab EENet .ee registri üle EIS-ile 2. juulil 2010 ning alates 3. juulist 2010 opereerib registrit Eesti Interneti Sihtasutus. Üle antakse ka teise taseme ülddomeenid pri.ee, fie.ee, com.ee ja med.ee ning nende alla registreeritud kolmanda taseme domeenide registrid. Haridusasutustele ja raamatukogudele jääb edu.ee ja lib.ee alamdomeene edaspidigi tasuta registreerima EENet.

EENet on registreerinud .ee domeene alates EENeti loomisest 1993. aastal. Eesti maatunnusega tippdomeeni .ee registreeris Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (KBFI) 3. juulil 1992, esialgu registreerisid domeene Eesti Biokeskuse ja KBFI töötajad.

Praeguseks on .ee alla registreeritud üle 79 300 domeeninime, sh eraisikutele pri.ee alla üle 12500, füüsilisest isikust ettevõtjatele üle 300, mittetulundusühingutele ja seltsingutele org.ee alla üle 90 domeeninime.

Domeeninimede registreerimine on seni olnud kasutajatele tasuta. Viimasel ajal oli ühe domeeni registreerimise omakulu 45 krooni aastas, millele lisandus käibemaks. Selle maksis seni riigieelarve kaudu kinni Eesti maksumaksja.


Veel ajaloolisi fakte ja statistikat:

15. juulil 1992 käivitus .ee primaarne nimeserver.

Aastaks 1994 oli registreeritud 100 domeeninime; 1997. a 800; 2000. a 4000; 2003. a u 20 000; 2006. a üle 40 000; 2009. a üle 70 000 domeeninime. Vt täpsemalt: http://www.eenet.ee/EENet/domreg_stat.html

Aastatel 1992-1995 .ee reegleid veel ei olnud. Esimesed teise taseme domeeninimed olid kbfi.ee, goodwin.ee, org.ee, eii.ee, fsoi.ee, ebc.ee, obs.ee, postimees.ee, ioc.ee.

11. augustil 1993 andis kultuuri- ja haridusminister välja käskkirja nr 180 riikliku mittetulundusliku organisatsiooni EENet asutamise kohta ja kinnitas EENeti põhikirja.