EENeti infoleht: märts 2008

Sisukord:


HAVIKE: kuidas ja milleks kasutada

EENet avas Hariduse Virtuaalkeskkonna HAVIKE 15. veeb­rua­ril 2008. Viie nädalaga on HAVIKEses konto võtnud 123 asutust, lisaks on käigus peotäis ajutisi demo­kontosid.

Infolehes teeme ülevaate, kuidas ja milleks HAVIKEst kasu­ta­da saab.

HAVIKEse kontole saab paari sekundiga paigaldada rakendusi, mis sobivad

─ e-õppe kursuste korraldamiseks, läbiviimiseks ja haldamiseks

E-õppe kursuste loomiseks, uuendamiseks ja läbiviimiseks sobiv veebirakendus HAVIKEses on Moodle.

Alustajale on abiks materjalid Moodle Eesti kogukonna portaalis http://portaal.e-uni.ee/moodle, mida peab Eesti e‑Ülikool.

─ kodulehe tegemiseks

HAVIKEse konto administ­raator saab selle konto alla lihtsasti paigaldada võimsa sisu­haldus­süsteemi Joomla!

Joomla! kasutamine pole eriti lihtne, aga huviline õpib siiski selle üsna kiirelt niipalju selgeks, et koduleht üles panna. HAVIKEse veebis on viited Joomla! kodulehele ja kasutaja­kogukondadele; sealt leiab juhendeid ja nõuandeid.

─ ühiseks tekstiloomeks wiki-keskkonnas

HAVIKEses ootab kasutajaid MediaWiki.

Wiki on paljudele tuntud kui veebientsüklopeedia Wikipedia jaoks kasutatav keskkond. Samas on wikide rakendus­valdkon­di pea piiramatult: ühiselt võib teha nii asutusesiseseid kui avalikke dokumente ning tekste, kirjutada kodulehekülge, panna kokku sõnaraamatut või mõistete kogu, koostada õppe­materjale jne.

─ blogi tegemiseks

Wordpress sobib ajaveebi (blogi) pidamiseks. Blogina võib kirjutada näiteks päevikut või avaldada jooksvalt uudiseid-arvamusi.

─ testimiseks ja küsitlemiseks

Küsitlusi, ankeete, arvamusuuringuid, aga miks ka mitte tunni­kont­rolle ja arvestustöid võib koostada ning läbi viia LimeSurvey tarkvaraga.

LimeSurvey on eestindanud Karin Ruul Eesti e-Ülikoolist.

Ka EENeti 2008. aasta kasutajaküsitlus, milles kutsusime osa­le­ma rohkem kui 800 asutust, kasutab ainult LimeSurvey vahen­deid.

Veebirakendus on hiirekliki kaugusel

Kõiki neid rakendusi saab HAVIKEse konto administraator ise ühe-kahe hiirekliki abil paigaldada. Seejuures võib ühe konto alt paigaldada mitmeid erinevaid rakendusi.

Koduleht sai valmis

Kui HAVIKEse serveris koostatav koduleht on avaldamisküps, tuleb asutusel lasta oma domeeni nimeserveri haldajal suunata soovitud domeeninime A-kirje selle veebikodu esmasele aad­ressile.

Lisanõu annavad vajadusel EENeti hostmasterid (hostmaster@eenet.ee).

Veebirakenduste kasutamise koolitused

EENet ise tarkvara kasutamise koolitusi ei korralda, küll aga teevad seda mitmed koolitusasutused, näiteks

 • Eesti e-Ülikool - vt koolituskalender lehel www.e-uni.ee
 • Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskus - vt koolitus lehel www.htk.tlu.ee
 • Tartu Ülikooli avatud ülikool - vt www.ut.ee
 • Tiigrihüppe Sihtasutus toetab 50% ulatuses üldharidus­koolide õpetajate IKT-alast täiendkoolitust ja peab ka ise seminare, näiteks Koolielu IKT infotunde, vt õpetajate koolitus ja uudised www.tiigrihype.ee

HAVIKE areneb edasi

HAVIKE, mis sündis koostöös Tiigrihüppe SA-ga, ei saa niipea päris valmis. See teenus areneb ja täieneb ka edaspidi: lisandub uut tarkvara, senised rakendused uuenevad või muu­tub nende kasutamine mugavamaks ja turvalisemaks.

HAVIKEse värskeim seis on alati väljas teenuse veebilehel.

HAVIKEse kasutajaks saamine

Konto HAVIKEses on tasuta, kuid teenuse kasutamiseks tuleb vormistada EENeti ja asutuse vaheline leping.

Haridus-, teadus- ja kultuuriasutuste soove HAVIKEse konto saamiseks ootame aadressile eenet@eenet.ee:

 • asutuse nimi,
 • konto administraatori nimi, e-postiaadress ja amet,
 • lepingu jaoks vajalikud andmed (kui asutusel ei ole veel teenuste kasutamise lepingut EENetiga; vt www.eenet.ee/EENet/lepingud).

EENet annab siis asutusele:

 • kasutajatunnuse ja ligipääsuandmed,
 • veebikodu esmase aadressi (nt minginimi.havike.eenet.ee),
 • veebikodu, kuhu saab paigaldada veebirakendusi ja kuhu asutus võib edaspidi suunata oma alamdomeeni (näiteks www2.asutusenimi.edu.ee).

HAVIKEse ajutine demokonto

HAVIKEsega lähemalt tutvumiseks on võimalik ise luua endale demokonto HAVIKEse veebilehel.

Demokasutajal on õigus veebirakendusi ükshaaval paigaldada ja katsetada; demokonto kehtib nädal aega.

Kõigist probleemidest või uuendusettepanekutest tuleks EENetti julgesti informeerida. Meil on tagasisidest alati hea meel!

Lisainfo: http://havike.eenet.ee


Metsa- ja linnukaamera

Millal lugeja ise viimati metsas käis ja seal mõnd metslooma nägema trehvas?

Fotodelt vaatab aga vastu tuhandetele tuttav metsaplats, kus käivad õhtuti nosimas metssea­karjad ning kährikud, vahel ka kodu­kass ja rebane, päeviti hiireviu ja muud linnud.

Et looma- ja linnuriigi talviseid toimetusi inimes­tele lähemale tuua, on EENet olnud sel talvel osaline kahes loodus­haridus­projektis.

Linnukaamera

Detsembri algusest 22. märtsini saime vaadata otseülekannet Otepäält Loodusemehe kontoriakna tagusest linnumajast, mille igapäevaste külastajate argitoimingud jõudsid iga huvilise kodu-, kooli- või tööarvutisse.

Metsakaamera

Otsepilti metsloomade toidukohast Tartumaal näitab EENeti server alates 23. jaa­nua­rist. Õhtustel aegadel ar­vu­tiekraanile ilmuvad mets­seakarjad võitsid kiiresti vaatajate südamed nii Eestis kui välismaal. Veebruari lõpus pani EENet käima veel ühe videoserveri, et kõik huvilised ikka pildi kätte saaksid.

Linnu- ja metsakaamera said käima tänu koostööle: eest­vedajaks Gen­nadi Skromnov ilm.ee-st, Interneti­ühendus vastavalt Kerne­lilt ja Elionilt, abi Kotkaklubilt, fotod Looduse­mehelt, kaamera Mobi­ti­xilt, vili Tartu Veskist - ja videopilt EENeti serverist.

Looduskaamerate tuhanded vaatajad

Metsakaamera vaatajaid on tänaseks olnud 135 riigist ja vaatamiskordade loendur näitab kirjutamise hetkel 3,478,530!

Enim pöördumisi - ligi 1,7 miljonit - on tehtud Eestist. Järgnevad lähemad naab­rid: Venemaa rohkem kui 625 tuhande ning Rootsi, Leedu, Läti ja Soome 110-149 tuhande vaatamis­kor­ra­ga. Kuigi näiteks Tongalt, Sri Lankalt ja Kuveidist piir­du­ti ühe pöördumisega, vaadati Argentiina võrgust ülekannet ter­velt poolteist tuhat korda.

Linnukaamera kogus 439 tuhat vaatamist kokku 103 riigist.

Lisainfo: www.looduskalender.ee


Enne uut joonistusvõistlust näeb parimaid teadlastepilte

Märtsist juunini on EENeti ja Teaduskeskus AHHAA kahasse korraldatud arvuti­joonistuste võistluse “Palun joonista mulle teadlane” parimate tööde näitus väljas Tallinnas ja Tartus:
24.03-11.04 Tallinna Reaalkoolis (Estonia pst. 6, Tallinn)
28.04-06.06 Tartu Messikeskuses (Kreutzwaldi 60, Tartu)

2007. aasta võistlus oli üks tervet Euroopat haaranud “Teadlaste öö” ettevõtmistest. Eestis esitas oma fantaasiarikkaid teadus­teemalisi pilte 2924 kunstihuvilist; kokku võistles 3333 joonistust.

Siin osutusid võitjateks

 • noorimas rühmas Krister Kase­maa Miina Härma Gümnaasiumist,
 • vanemas vanuserühmas Mari-Ann Piht Tallinna Reaal­koolist,
 • täiskasvanute vanusegrupis Joonas Sildre.

Parimad tööd jätkasid võistlemist üle-euroopalisel mõõdu­võtmi­sel. Seal saavutas Mari-Ann Piht esikoha 13-18-aastaste seas ning Joonas Sildre sai oma grupis teise koha.

2008. aasta suvel teeme fotosid ja sügisel joonistame

Sel kevadel on oodata teadusteemalist fotokonkurssi, mida veab eest AHHAA - jälgige aadressi www.ahhaa.ee

EENeti 2008. aasta arvutijoonistuste võistluse “Minu Eesti” kuulutame välja uue kooliaasta alguses.

Vahvaid isamaalisi mõtteid kõigile joonistajatele!

Lisainfo: www.eenet.ee - Joonistusvõistlused


Kevadel hoiame üheskoos pöialt eksamitegijatele ja soovime jõudu kõigile õpetajatele ja õppejõududele!

EENet