EENeti infoleht: november 2012

Sisukord:


Uus sertifikaatide teenus

Alates 2012. a oktoobrist saavad haridus-, teadus- ja kultuuriasutused kasutada EENeti sertifikaatide teenust.

EENet on liitunud TERENA sertifikaatide teenusega. Koostöös TERENA ja maailma ühe suurima sertifitseerimiskeskusega Comodo CA Limited pakume popup-free ehk hüpikakendevabu sertifikaate.

Nii suureneb näiteks veebilehtede ja postkastide kasutajamugavus ja -turvalisus.

Sertifikaatide teenuse kasutajaks saamine

Teenus on tasuta. Selle kasutamiseks tuleb sõlmida EENetiga teenusleping.

Teenuse saamiseks ootame aadressile hostmaster@eenet.ee
1. asutuse nime ja kui teenuslepingut veel ei ole, ka kõiki muid lepingu jaoks vajalikke kontaktandmeid (vt lepinguandmed);
2. asutuses sertifikaatide eest vastutava isiku nime ja epostiaadressi;
3. asutuse nime, mida sertifikaatidel kasutama hakatakse (nii Unicode kui ka 7bit ASCII nimi) - kui see erineb ametlikust eestikeelsest nimetusest;
4. viidet asutuse nime kasutamise õigust tõendavale dokumendile - seadus, määrus, registrikanne vmt;
5. domeeninimesid, millele sertifikaate taotlema hakatakse.

Lisainfo: www.eenet.ee/EENet/tcs

HAVIKE uuendatud

22. novembril 2012 uuendas EENet Hariduse Virtuaalkeskkonnas ehk HAVIKEses pakutavaid veebirakendusi. Uued tarkvaraversioonid on

  • Joomla! 2.5.6
  • Moodle 2.2.5
  • MediaWiki 1.20.0
  • WordPress 3.4.2
Soovitame kõigil kasutajatel oma veebirakendused HAVIKEse konto juhtpaneelis uuendada.

Joomla! uuendamisel palume olla tähelepanelikud

Nüüdsest on kõigil Joomla 1.5 kasutajatel võimalik üle minna uuemale versioonile, kuid kasutajalt eeldab see mõningat hoolsust ja vajadusel enda paigaldatud kujunduste (template) parandamist ja laienduste (plugin) uuendamist.

HAVIKEse kasutajaks saamine

HAVIKEses saab igaüks endale paari sekundiga teha ajutise demokonto, et teenuse võimalusi ja sobivust katsetada.

Ka päriskonto HAVIKEses on tasuta. Selle kasutamiseks tuleb sõlmida EENetiga teenusleping.

HAVIKEse kasutajad

HAVIKEst kasutab novembri 2012 seisuga 322 asutust, kellel on infolehe koostamise hetkel kokku paigaldatud 744 veebirakendust: 253 Joomla, 189 Moodle, 147 WordPressi, 69 LimeSurvey, 51 MediaWiki, 25 CMSimple ja 10 SMF paigaldust.

HAVIKEse käigushoidmist on alates 2008. aastast toetanud Tiigrihüppe Sihtasutus.

HAVIKEse konto juhtpaneeli saab siseneda kas kasutajanime ja parooli või hoopis ID-kaardi, Mobiili-ID ja OpenID abil.

Lisainfo: havike.eenet.ee

Mis on TAAT?

TAAT on Eesti haridus- ja teadusasutustevahelise autentimise ja autoriseerimise taristu, mis võimaldab mugavat ja turvalist isikutuvastust ning andmevahetust.

Sellega saavad liituda:

  • identiteedipakkujad: haridus- ja teadusasutused, kelle töötajatel ja õppuritel on elektroonilised kasutajakontod;
  • teenusepakkujad: asutused, mis osutavad haridus- ja teadusalaseid teenuseid.

Asutus saab vajadusel olla korraga nii identiteedi- kui teenusepakkuja.

Lihtsustatult öeldes võimaldab TAAT siseneda erinevatesse portaalidesse ja teenusekeskkondadesse koduasutuse kasutajatunnuse ja parooliga. Kui näiteks ülikool on TAAT identiteedipakkuja, saavad tema õppejõud ja tudengid ülikooli kasutajakonto andmetega ka TAATiga liitunud teenuste kasutamiseks sisse logida.

Eeliseks võrreldes ID-kaardi või panga kaudu sisenemisega on võimalus anda ülikooli poolt kaasa haridus- ja teadusteenuse osutamiseks vajalikke täiendavaid andmeid, näiteks kasutaja õppeastet.

Teenusepakkuja saab aga õppejõude ja tudengeid mugavalt tuvastada ega pea selleks omaenda täiendavat süsteemi looma.

Pärast TAATi sisenemist saab kasutaja korraga ligipääsu kõigile talle lubatud teenustele. Teisisõnu võimaldab TAAT ühtset sisselogimist ehk single sign-on (SSO).

TAAT kasutab kaasaegseid ja turvalisi standardeid. Isikuandmeid ei väljastata kellelegi isiku enda loata. Identiteedipakkujaks olev asutus otsustab, millistele TAAT teenustele tema kogukonna liikmed peavad juurde pääsema. Teenusepakkuja otsustab, milliste identiteedipakkujate kogukond tema teenuseid kasutada tohib.

TAAT on loodud Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi toetatava ETAIS projekti raames.

Lisainfo: taat.edu.ee ja www.etais.ee

NB! Tasuliste teenuste hinnad alates 1.1.2013

Tuletame meelde, et 1. jaanuaril 2013 jõustuvad EENeti direktori 3. mai 2012 käskkirjaga nr 1-4/11 kehtestatud uued hinnad veebimajutuse, postkastide, serverimajutuse ja varundusteenusele ning serveri/ruuteri hooldusele.

Tasuliseks muutub ka veebimajutuskontole ja igale postkastidele teenuse standardkirjeldusega võrreldes juurde antud täiendav kettaruum.

Kui asutusel on mitu erinevat postkastiteenust (nt ühe domeeniga üks teenus ja teisega teine, kummalegi juhtpaneelis eraldi juurdepääs), arvestatakse tasu iga postkastiteenuse eest eraldi vastavalt igale teenusekontole kehtivale paketile (kuni 50 postkasti, 51-100 postkasti jne). Asutustel on võimalik aga tellida EENetilt oma erinevate postkastiteenuste kokkuliitmine üheks teenuseks, mille all võib olla mitme erineva domeeniga postkaste.

Kui olete unustanud, kas teie asutus on saanud täiendavat kettaruumi, või pole selge, kas asutusel on mitu erinevat postkastiteenust, küsige palun järele: eenet@eenet.ee

Kui asutus ei soovi uue hinnaga teenust kasutada, ootame teenusest loobumise kohta 31. detsembriks 2012 e-kirja aadressile eenet@eenet.ee. Sel juhul teenus suletakse ja lõpetatakse vastav teenusleping/lepingulisa.

Hinnad, mis jõustuvad alates 1.1.2013 *
Postkastid
     kuni 50 postkasti 25.00 €/aasta
     täiendavad 50 postkasti 10.00 €/aasta
Veebimajutus 20.00 €/aasta
Postkastide ja veebimajutuse täiendav kettaruum 1 GB 5.00 €/aasta
Serverimajutus 70.00 €/kuu
Varundusteenus (kuni 100 GB) 120.00 €/aasta
Varundusteenus (täiendav 100 GB) 60.00 €/aasta
Serveri või ruuteri hooldus 240.00 €/aasta
Aastahinnaga teenused: üks arve kalendriaastas tasuta; iga järgneva arve saatmine 3.00 €/kord
* Hindadele lisandub käibemaks

www.eenet.ee/EENet/hinnakiri


Optilise magistraalvõrgu arendamine

EENet viib Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi toel ellu projekti "Eesti teaduse ja hariduse andmeside optiline magistraalvõrk". Struktuuritoetuse maksimaalne maht on 2610450,80 eurot.

Arendatav magistraalvõrk ühendab Eesti olulised teaduskeskused dubleeritud optiliste andmesidekanalitega ja muudab Eesti akadeemilise võrgu oluliselt kiiremaks, töökindlamaks ning kasutajate vajaduste suurenedes lihtsalt laiendatavaks.

2012. aastal on EENet hankinud optikakiud ja erinevaid magistraalvõrguseadmeid.

Uued, 10 Gbps kiirusega seadmed on paigaldatud liinidele Tallinn-Tartu-Võru-Tsirguliina-Abja-Paluoja-Pärnu-Lihula- Haapsalu-Keila-Tallinn ja Tallinn-Rapla-Paide-Jõgeva-Mustvee- Tartu.

Novembris 2012 pani EENet käima 1 Gbps magistraalid Tallinn- Keila-Haapsalu-Lihula-Pärnu, Tartu-Võru ja Tartu-Tõravere.

Lisateave.

TERENA võrgukonverents 2013

TERENA 2013. aasta võrgukonverents "Innovating Together" toimub 3.-6. juunil 2013 Maastrichtis, Hollandis.

Esineda soovijatel palutakse saata k.a novembri lõpuks kokkuvõte kavandatud ettekandest.

Üle-euroopaline teaduse ja hariduse andmesidevõrkude assotsiatsioon TERENA ühendab endas Euroopa riikide akadeemilisi võrke. EENet kuulub TERENAsse alates 1996. a.

Lisateave: tnc2013.terena.org/submit

Arvutijoonistuste võistlus "Eesti - mereriik"

1. septembrist 18. novembrini saatsid tuhanded lapsed ja noored mereteemalisi pilte EENeti, Eesti Meremuuseumi ja Eesti Mereakadeemia korraldatud arvutijoonistuste võistlusele "Eesti mereriik".

Üheteistkümnendale võistlusele saabus 4982 pilti ja nüüd on hindajatel tublisti tegemist, et neist parimad välja selgitada.

Võitjad selguvad detsembri keskpaigaks - jälgige infot: joonistaja.eenet.ee ja www.facebook.com/joonistusvoistlus


Avaldatud 23.11.2012