Uuele domeenikorrale üleminek toimub 5. juulil 2010

Eesti Interneti Sihtasutuse värske uudise põhjal käivitub .ee domeenide registreerimise reform 5. juulil 2010.

.ee domeenide registri annab EENet üle 2. juulil 2010, alates 3. juulist opereerib registrit üksnes Eesti Interneti Sihtasutus. Üle antakse ka teise taseme ülddomeenid pri.ee, fie.ee, com.ee ja med.ee ning nende alla registreeritud kolmanda taseme domeenide registrid.

Muudatus ei puuduta aga .edu.ee ja .lib.ee ülddomeene, nende alla jääb edaspidigi domeene registreerima EENet – vastavalt haridusasutustele ja raamatukogudele. Kolmanda taseme .edu.ee ja .lib.ee alamdomeenid on kasutajatele tasuta.


Teave enne 04.06.2010: uus kord käivitub hinnanguliselt juunis 2010

Eesti Interneti Sihtasutuse uudise põhjal (28.04.2010, vt arhiivipilt) käivitatakse uus registreerimise kord suvel, sellest teavitatakse 30 päeva ette.


Teave enne 28.04.2010: uus kord jõustub 1. maist 2010

Vastavalt Eesti Interneti Sihtasutuse uudisele 14.1.2010 jätkub domeeninimede reeglite eelnõule laekunud ettepanekute läbitöötamine ja uus kord jõustub 1. maist 2010.


Teave enne 14.1.2010:

Alates 1. veebruarist 2010 käivitab Eesti Interneti Sihtasutus .ee-lõpuliste  domeenide registreerimise uute reeglite järgi. Kogu vastav info on EIS veebilehel, küsimused uue korra kohta saab edastada kontaktaadressile info@eestiinternet.ee. Lähemalt:


Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi töögrupp 2008

Reeglistiku viimiseks kooskõlla muutunud ajaga kutsus majandus- ja kommunikatsiooniminister kokku töörühma, kuhu kuulusid esindajad MKM-ist, HTM-ist, EENetist ning paljudest suurematest Internetiga tegelevatest firmadest. Töögrupp lõpetas töö 2008.10.11 ning koostas Vabariigi Valitsusele esitamiseks raporti. Töö produktiga saab tutvuda m.h. ka EIS veebilehel, kuid kahetsusväärselt on sealt välja jäänud EENeti esitatud parandused ja muud lisad. Toome siinkohal ära dokumendi koos lisadega.