Uudised

11.08.2016
EENet tähistab 23. tegevusaastat
Täna 23 aastat tagasi, 11. augustil 1993, asutati Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk (EENet), mis on praegu Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse struktuuriüksus.

23 tegevusaasta jooksul on EENet pakkunud teadus- ja haridusasutustele eriteenuseid ja -lahendusi, mis vastavad just nende nõudmistele ja vajadustele: ülikiire ja turvaline võrguühendus (10 Gbit/s), teadusarvutusressursid, haridus- ja teadusasutustevaheline autentimise ja autoriseerimise taristu, sertifitseerimisteenused. Lisaks aitab EENet kaasajastada koolide digitaristut ning nõustab hariduse infosüsteemide EKIS, ÕIS ja KRATT kasutajaid.

16 aastat on EENet ühendanud Eesti akadeemilist kogukonda väliskolleegidega GÉANTi võrgu kaudu, mida kasutab 50 miljonit teadlast ja haritlast 10 000 Euroopa institutsioonist. EENeti töötajad arendavad igapäevases globaalses koostöös innovaatilisi teenuseid (usaldus- ja identiteedilahendused), samuti panustavad nad GÉANTi võrgu kaudu föderatsioonide töösse (eduroam, eduGAIN, eduPERT), pilvetehnoloogia kasutuselevõttu ning aitavad koguda ja analüüsida Euroopa teadus- ja haridusvõrkudes toimuvat.