Teabenõue

Teabenõue on teabenõudja poolt vastavalt 'Avaliku teabe seadusele' EENetile esitatud taotlus EENeti poolt avalike ülesannete täitmisel saadud või loodud dokumenteeritud teabe saamiseks.

Teabenõude esitamine

Teabenõuet saab EENetile esitada

Teabenõude esitamise juhis