HITSA dokumentide registreerimine

Alates 2014. aastast registreerib EENet dokumente HITSA keskses dokumendiregistris ja uusi dokumente kuni 2013. aasta lõpuni kasutatud riigiasutuse EENet registrisse ei lisandu.

EENeti dokumendiregister 2002-2013

Riigiasutuse EENet dokumendiregistris kuulusid registreerimisele kirjavahetus (sh teabenõuded, mida ei täidetud koheselt), aktid, käskkirjad, protokollid, lepingud.

Dokumendiregister jagunes allregistriteks, millele oli loodud juurdepääs Teie ees oleva lehekülje vasakult poolelt.

Teabenõude esitamine | Dokumendiregistri kasutamisjuhend


Otsing dokumendiregistris


Ületekstiotsing
Dokumendi liik
Saabumise või väljumise kuupäev
kuni (pp.kk.aaaa)
Saabumise või väljastamise viis
Alamliik
Dokumendi saatja/saaja või lepingupartner(id)
Dokumendi kuupäev
(pp.kk.aaaa)
Registreerimisnumber
Saatja registreerimisnumber
Juurdepääsupiirang