Virtuaalne õpikeskkond VIKO

Haridus-, teadus- ja kultuuriasutused (vt EENeti kliendiks kvalifitseerumise tingimused ja kord) saavad soovi korral kasutada EENeti serveris virtuaalset õppekeskkonda VIKO.

Alates 2006. aastast kehtestas EENeti nõukogu EENeti teenuste hinnakirja. EENeti ja Tiigrihüppe Sihtasutuse vaheliste lepingute kohaselt on Sihtasutus EENetile alates 2006. aastast ise tasunud VIKO-serveri üleval hoidmise, hooldamise ja täiendamise kulud. Seetõttu on serveri kasutamine asutustele olnud tasuta.

VIKO tutvustus | Kasutajaks saamine | Kontakt ja lisainfo


VIKO tutvustus

Virtuaalserveris http://viko.edu.ee paiknevat VIKOt saavad koolid kasutada virtuaalse õppekeskkonnana.

VIKO on välja töötatud Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskuses ja selles saavad õpetajad teha õpilastele kättesaadavaks õppematerjale, õppetööd puudutavat teavet ning ajakava. Suhtlemisvõimalusi pakuvad foorumid.

Konto saamine EENeti VIKO serveris http://viko.edu.ee

VIKO kontot soovivalt koolilt ootame avaldust aadressile eenet@eenet.ee. Avalduses palume saata

  • kooli nimi;
  • koolikonto administraatori nimi, telefoninumber, e-aadress (kui eraldi administraatorit määratud ei ole, loeb EENet selleks asutuse tehnilise kontaktisiku. Tehniline kontaktisik saab edaspidi administraatorit muuta);
  • kui asutusel ei ole veel teenuste osutamise kohta lepingut EENetiga, on vaja määrata ka asutuse administratiivne ning tehniline kontaktisik ja teatada nii asutuse enda kui teenuse eest tasuja andmed (kui tasujaks on mõni teine asutus). Vt lepinguks vajalikud andmed.

EENet loob VIKO serveris koolile konto ja saadab administraatorile konto andmed, vormistab teenuslepingu või selle olemasolul uue lepingulisa.

Edasi saab administraator ise teha kooli VIKO alla kasutajakontod õpetajatele. EENeti serveri kasutamisel tuleb kindlasti kinni pidada EENeti võrgueeskirjast.

Koolituskeskkond http://digitiiger.viko.edu.ee

Virtuaalserveris http://digitiiger.viko.edu.ee paiknevat VIKOt kasutab Tiigrihüppe Sihtasutus VIKO koolituste keskkonnana.

Kontakt. Lisainfo