Uudised

01.01.2017
Kokkuvõte Eesti akadeemilise võrgu hetkeseisust ja kasutajaskonnast aastavahetusel 2016/2017

Püsiühendus | Postkastid ja listid | Veeb ja õppematerjalid | Domeeniteenus | Autentimine | Serveriteenus | Hajusarvutus |
Muudatused teenusteportfellis | Teenuslepingud ja kasutajatugi | Koostööprojektid | Muud olulised sündmused | Töötajad
Joonised teiste aastatega võrdlemiseks

Akadeemilises võrgus haridus-, teadus- ja kultuuriasutustele teenuste osutamine

Püsiühendus ja magistraalid

 • 1. jaanuaril 2017 oli 287 akadeemilisse võrku püsiühendatud asutust
 • Jätkus 2015. alanud koostöö Riigi Infosüsteemi Ameti infrastruktuuri osakonnaga (ASO) mitmetes maakondades uute haridus-, teadus- ja kultuuriasutuste liitmiseks akadeemilisse võrku. Seejuures on kasutusel ELASA fiibrid, ASO magistraalid ja ruuter; EENet võtab liikluse vastu Tallinnas Sõle 14 asuvas võrgusõlmes.
 • 09.03.2016 sai Pärnu Mai Kool 1 Gbit/s püsiühenduse akadeemilisse võrku.
 • 11.05.2016 kümnekordistati Tartu koolide summaarne ühenduskiirus: 1 Gbit/s asemel töötab nüüd 10 Gbit/s.
 • 02.08.2016 sai Eesti Rahva Muuseum Raadile uude hoonesse 2 x 1 Gbit/s fiiberoptilise ühenduse.

Postkastiteenus ja listid

 • 6733 aktiivset e-postkasti on asutustel EENeti serveris; 307 asutust kasutab postkastiteenust.
 • 08.03.2016 uuendas EENet postiserveri mail.edu.ee baastarkvara.
 • 14.04.2016 uuendas EENet webmail.edu.ee veebikeskkonna.
 • Nii kodulehe kui e-posti vahendusel hoiatas EENet korduvalt oma kliente petukirjade ja oma parooli saatmise või võõrasse kohta sisestamise eest.
 • 1526 postitusloendit (listi) on asutustel EENeti serveris; postitusloendeid kasutab 430 asutust.

Veeb ja õppematerjalid

Veebimajutusteenus

 • 471 veebimajutuskontot on 440 asutusel/projektil veebimajutusserveris nw.eenet.ee.
 • 14.3.2016 uuendas EENet veebimajutusserveri tarkvara.
 • Kõiki veebimajutusteenuse kasutajaid teavitati korduvalt, et alates PHP versioonist 5.6 on määratud "deprecated" olekusse PHP-l MySQL laiendus.

HAVIKE

 • 313 kontot on 289 asutusel Hariduse Virtuaalkeskkonnas HAVIKE.
 • 9.2.2016 uuendas EENet HAVIKEses pakutavate veebirakenduste versioone (Joomla 3.4.8, MediaWiki 1.26.2, Wordpress 4.4.2).
 • 4.4.2016 uuendas EENet HAVIKEse kontodel osad rakendused tsentraalselt: Joomla alates versioonist 3.3.1, kõik MediaWiki'd ja WordPressid.
 • 12.4.2016 lõppes juurdepääs aegunud Joomlatele.
 • 9.9.2016 uuendas EENet HAVIKEse kontodel kõikide WordPressi kasutavate klientide veebitarkvara turvalisemale versioonile WordPress 4.6.

Domeeninimede registreerimine

Akadeemilised domeenid

Akadeemiliste domeenide edu.ee, lib.ee, org.ee ja vil.ee alla on kokku registreeritud 890 kolmanda taseme alamdomeeni, neist 753 edu.ee, 81 org.ee, 28 vil.ee ja 28 lib.ee alamdomeeni.

EENet kui .ee domeenide registripidaja

EENet on 670 teise taseme .ee domeeni registripidajaks, teenust kasutab 365 asutust.

Autentimine

 • 9 asutust on liitununud eduroamiga, mis võimaldab rändlust teadus- ja haridusvõrkudes.
 • 50 asutust on liitunud DigiCerti portaali kaudu osutatava sertifikaatide teenusega. Kokku on välja antud 451 sertifikaati (sh 312 neist 2016. aasta jooksul).
 • 14 identiteedipakkujat ja 7 teenust on liitunud Eesti akadeemilise autentimise ja autoriseerimise infrastruktuuriga TAAT.
  23.02.2016 uuendas EENet TAATi jaoturite sertifikaate.

Virtuaalse privaatserveri teenus VIPS

6 asutust kasutas aastavahetuse seisuga kokku 97 virtuaalset privaatserverit ehk VIPSi.

Hajusarvutus

 • 108637 arvutustööd, mis kasutasid kokku 370092 tundi arvutusaega, tehti EENeti kobararvutil
  (2015. a 272854 tööd 260032h; 2014. a 169919 tööd 723604 h; 2013. a 56253 tööd 494203 h; 2012. a 57847 tööd 580458 h) .
 • EENeti arvutusklastris viidi 1.12.2016 läbi hooldustööd. Edaspidi on vaja, et kõik kasutajad logiksid klastrisse läbi ETAIS portaali loodud konto.
 • 20.12.2016 võttis EENet kasutusest maha 3 ETAISi tugiteenusteks kasutatud vananenud serverit.
  • Muudatused teenusteportfellis

   2016. aastal lõpetas EENet järgmiste aegunud teenuste osutamise:

   1. Virtuaalne õpikeskkond VIKO (lõpetatud 1.9.2016)
   2. Õpetajate õppematerjalide kontode majutusteenus serveris opetaja.edu.ee (lõpetatud 1.9.2016)
   3. Serverimajutus ja varundus (31.12.2016)
   4. Serveri ja ruuteri/tulemüüri installeerimine ning hooldus (lõpetatud 31.12.2016)

   Teenuslepingud ja kasutajatugi

   • Aastavahetuse seisuga kehtis 993 teenuslepingut.
   • Jätkus kõigile EENeti teenustele kasutajatoe osutamine, registreeritud juhtumeid oli ligi 3300.
   • Jätkus Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel EKISe kasutajatoe osutamine, juhtumeid 1935. EKISe kasutajatoe poole pöördus keskmiselt 74 erinevat asutust kuus (max 128 septembris, min 43 juulis);
   • Jätkus HITSA ÕISi I taseme kasutajatoe osutamine, juhtumeid 317 ja valdavalt oli lahendamine vaja edasi anda II tasemele.
   • KRATTi kasutajatoe osutamine - 93 juhtumit.
   • Toimus väljaõpe SAISi kasutajatoe osutamiseks I tasemel. Juhtumeid oli 661, valdavalt oli lahendamine vaja edasi anda II tasemele.
   • Alates 1.10.2016 osutab EENet kasutajatuge HITSA Moodle'le I tasemel (juhtumeid 2439, sh ka II tasemel lahendamist vajanud juhud).
   • Toimusid läbirääkimised Haridus- ja Teadusministeeriumiga Eesti Hariduse Infosüsteemi ehk EHISe kasutatoe osutamiseks EENeti poolt alates 1.1.2017.

   Olulisemad koostööprojektid 2016. aastal

   • 27.01.2016 avaldas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium pressiteate üldhariduskoolide internetivõrgu renoveerimise toetamisest. Programmi „Üldhariduskoolide digitaristu kaasajastamine“ töötas välja MKM ja sedas asus ellu viima Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus EENeti kaudu.
   • Jätkus 01.05.2015 alanud Euroopa Liidu toetatav raamprogrammi projekt GN4, milles osaleb 38 partnerit: 35 Euroopa riiklikku teadusvõrku (sh ka HITSA EENet), NORDUnet (mis esindab viit Põhjamaad), GÉANT Limited (projekti koordinaator) and GÉANT Association. Projekt lõpeb 30.04.2020.
    EENet panustas GÉANTi võrgu planeerimisse ja taristu haldamisse, ülikoolivõrkude parima kasutusviisi loomisse ja levitamisse, rakendusteenustesse (autentimine ja autoriseerimine) ning identiteedi- ja usaldustehnoloogiate uurimisse.
   • 1.9.-18.11.2016 toimunud viieteistkümnendal arvutijoonistuste võistlusel „Ajarada”, mille EENet korraldas koostöös Eesti Rahva Muuseumi ja Eesti Ornitoloogiaühinguga, osales 4695 autorit 5396 pildiga 199 koolist, juhendajaid oli 221.
   • Jätkusid loodushariduslikud otseülekanded, kus EENet ühena paljudest partneritest osaleb oma videoserveriga.

   Muud olulised sündmused

   • 11.08.2016 möödus 23 aastat EENeti asutamisest.

   EENeti töötajad 01.01.2017

    Administratsioon ja halduspersonal
   1. Kristina Lillemets - taristu juht
   2. Kill Truu - majandusala juhataja
   3. Jüri Saar - koolide digitaristu kaasajastamise programmijuht
   4. Võrguosakond
   5. Urmas Lett - osakonnajuhataja
   6. Ants Kalvik - insener (0,5 koormusega)
   7. Maria Ristkok - projektijuht
   8. Indrek Rokk - võrguadministraator
   9. Harri Uljas - võrguarhitekt (0,6 koormusega)
   10. Üldosakond
   11. Anne Märdimäe - osakonnajuhataja
   12. Kristi Fischer - sekretär-konsultant
   13. Triinu Kadastik - konsultant
   14. Merilin Kauksi - tehniline konsultant
   15. Lia Kravik - konsultant
   16. Ave Ploomipuu - tehniline konsultant
   17. Marju Rosenberg - konsultant
   18. Teenuste osakond
   19. Tarmo Ainsaar - osakonnajuhataja
   20. Raivo Hirmo - insener
   21. Joel Jans - süsteemiadministraator
   22. Sten Aus - süsteemiadministraator
   23. Valmar Kuristik - süsteemiadministraator
   24. Ragnar Vutt - programmeerija
   25. Andres Ehrenpreis - programmeerija
   26. Sven Hüsson - programmeerija