Uudised

27.05.2016
Euroopa riiklike andmesidevõrkude 2015. aasta kokkuvõte

Teadus- ja haridusvõrkude 2015. aasta kogumik annab ülevaate riiklike andmesidevõrkude (NRENide) tegevusest ja tutvustab andmeside arengusuundi:

  • Andmeedastuskiiruse kasv
  • Keskmine magistraalide andmeedastuskiirus on 10 Gbit/s, ulatudes ka 100 Gbit/s. Pimeda fiibri kasutamine aitab lihtsalt ja ökonoomselt suurendada andmeedastuskiirust ning võtta kasutusele uusi paindlikke teenuseid.
  • Teenuste kasv
  • Sarnaselt teaduse ja hariduse globaliseerumisele on saanud ülemaailmseks ka föderatsioonide ja eduroami kasutus. Sülearvuti või mobiilsete seadmetega on eduroamiga internetti sisenetud 2015. a üle miljardi korra. Samuti on saanud eduGAIN konföderatsioon kõikjal üldise tunnustuse. Kuna ligipääs teenustele ei sõltu enam konkreetsest asukohast, suureneb ka turvalisuse vajadus. Kogumik rõhutab laiaulatuslike rünnete puhul organiseeritud reageerimise eeliseid - arvutiturbe reageerimisrühmaga võrgud kannatavad rünnete all vähem.
  • Personali kasv
  • Viimaste aastate investeeringud taristusse on säästnud andmesidevõrke transmissioonikuludelt. Tänu sellele on arendatud taristut ja tehtud uuendusi autentimise ja autoriseerimise valdkonnas. Mitmetes NRENides on uue põlvkonna võrguteenuste kasutuselevõtt vajanud lisatööjõudu.

Kogumiku elektrooniline väljaanne
Pikemalt inglise keeles