Uudised

01.01.2016
Kokkuvõte Eesti akadeemilise võrgu hetkeseisust ja kasutajaskonnast aastavahetusel 2015/2016

Püsiühendus | Postkastid ja listid | Veeb ja õppematerjalid | Domeeniteenus | Autentimine | Serveriteenus | Hajusarvutus
Teenuslepingud ja kasutajatugi | Koostööprojektid | Muud olulised sündmused | Töötajad
Joonised teiste aastatega võrdlemiseks

Akadeemilises võrgus haridus-, teadus- ja kultuuriasutustele teenuste osutamine

Püsiühendus ja magistraalid

 • 23.04.2015 jõustus Tallinn-Helsinki ühenduse vastastikuse mõistmise memorandum NORDUnet A/S-ga.
 • 23.07.2015 Tallinn-Kuressaare magistraali kiiruse kahekordistamine (50 Mbit/s->100 Mbit/s)
 • 02.10.2015 käivitas EENet serveriruumi alternatiivse ühenduse, mille õlad on Tartu-Ilmatsalu-Viljandi ja Tartu-Mustvee.
 • 05.11.2015 TLLIXil EENeti ja Eesti Interneti SA vahelise peering'u käivitamine
 • Püsiühenduse akadeemilisse võrku või senisest kiirema ühenduse said Tartu Waldorfgümnaasium, Eesti EKB Liidu Kõrgem Usuteaduslik Seminar, Tartu Pereraadio Ühing, Võru Gümnaasium, Tartu Täiskasvanute Gümnaasium, Mittetulundusühing Aila Näpustuudio, Mehikoorma Põhikool, Järvamaa Kutsehariduskeskus, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna Tallinna osakond ja Tallinna esindus, Viluste Põhikool, Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Limnoloogiakeskus, Rõuge Põhikool, Tõrva Gümnaasium, Tõrva Muusikakool, Paide Ühisgümnaasium, Haapsalu Kutsehariduskeskus; valdavalt on ühenduskiiruseks 1 Gbit/s.
 • Aasta lõpul algas koostöös Riigi Infosüsteemi Ameti infrastruktuuri osakonnaga (ASO) mitmetes maakondades uute haridus-, teadus- ja kultuuriasutuste liitmine akadeemilisse võrku. Seejuures on kasutusel ELASA fiibrid, ASO magistraalid ja ruuter; EENet võtab liikluse vastu Tallinnas Sõle 14 asuvas võrgusõlmes. Töö jätkub 2016. aastal.

1. jaanuaril 2016 oli 235 akadeemilisse võrku püsiühendatud asutust

Postkastiteenus ja listid

 • 6700 aktiivset e-postkasti on asutustel EENeti serveris
 • 316 asutust kasutab postkastiteenust.
 • 28.05.2015 uuendas EENet postiserveri mail.edu.ee tarkvara ja seadistusi, eesmärgiks vananenud ja turvavigasid sisaldava tarkvara asendamine turvalisega ja serveri stabiilsuse tõstmine.
 • 01.06.2015 lisati postkastiteenuse kasutajate vabavaralistesse postikeskkondadesse SquirrelMail ja Horde kettaruumi täitumise näidikud, varem oli näidik olemas ainult RoundCube's.
 • Nii kodulehe kui e-posti vahendusel hoiatas EENet korduvalt oma kliente petukirjade ja oma parooli saatmise või võõrasse kohta sisestamise eest.
 • 07.09.2015 olid kuni kl 15:10-ni tõrked postiserveri töös; ükski kiri kaotsi ei läinud, aga kirju ei saanud välja saata ja postkasti logida. Viga kõrvaldati ja avaldati vabandus.
 • 1475 postitusloendit (listi) on asutustel EENeti serveris (neist 185 on loodud 2015. aastal);
  postitusloendeid kasutab 424 asutust.

Veeb ja õppematerjalid

Veebimajutusteenus

 • 487 veebimajutuskontot on 455 asutusel/projektil veebimajutusserveris nw.eenet.ee.
 • 23.03.2015 uuendas EENet veebimajutusserveri baastarkvara, sh PHP versioonile 5.5.21. Eesmärk oli kõrvaldada turvaaugud.
 • 17.-18.8.2015 oli veebimajutusserveri toimimises probleeme, kuna testmasin oli käivitatud vale võrgukonfiguratsiooniga. Viga kõrvaldati ja avaldati vabandus.
 • 19.08.2015 uuendas EENet veebimajutusserveri andmebaasitarkvara MariaDB 10.0-le.
 • Sisuhaldustarkvara Joomla kriitiliste turvaaukude avastamise tõttu teavitas EENet korduvalt kõiki teenuse kasutajaid kiirest uuendamisvajadusest.

HAVIKE

 • 354 kontot on 315 asutusel Hariduse Virtuaalkeskkonnas HAVIKE.
 • 13.01.2015-ks uuendas EENet HAVIKEses pakutava kahe veebirakenduse tarkvaraversiooni ja seejärel sai paigaldada WordPress 4.0.1 ja LimeSurvey 2.0.5.
 • 14.02.2015 toimus HAVIKEses IV üleriigilise ühiskonnaõpetuse olümpiaadi elektrooniline eelvoor.
 • 07.12.2015 uuendas EENet HAVIKEse andmebaasiserveri (edaspidi on kasutusel MariaDB 10.0) ja asendas riistvara virtuaalserveriga.
 • Kriitiliste turvaaukude tõttu valmistas EENet ette kaks Joomla uuendust, sh uuendas 21.12.2015 ise HAVIKEses kõik Joomla 3.4.5 versioonid 3.4.6 peale.

Õppematerjalide majutamine

 • 53 kooli jaoks on serveris viko.edu.ee avatud virtuaalne õpikeskkond VIKO.
 • VIKO inventuur tühjemate ja/või staatilise mahuga instantside omanikelt instantsi edasise vajaduse väljaselgitamiseks algas 10.04.2015 ja selle tulemusena sai 123 instantsist kustutatud 60.
 • 76 õppematerjalide kontot 43 erinevast koolist asuvad serveris opetaja.edu.ee.
  Lisaks on serveris majutatud 10 staatilist Tiigrihüppe SA toel 2004.-2005. a valminud õppematerjali.
 • Alates 11.9.2015 lõppes serveri eelmiselt nimelt (koolielu.edu.ee) päringute ümbersuunamine kehtivale nimele (opetaja.edu.ee) ja käiku jäi ainult opetaja.edu.ee
 • 10.12.2015 asendas EENet füüsilise serveri koolitaja.eenet.ee võimsama virtuaalserveriga. Tulemuseks on stabiilsem ja töökindlam keskkond nii Koolielu portaali kui opetaja.edu.ee alla paigutatud materjalide jaoks.
 • 21.12.2015 toimus serveri andmebaaside virtualiseerimine.

Domeeninimede registreerimine

Akadeemilised domeenid

Akadeemiliste domeenide edu.ee, lib.ee, org.ee ja vil.ee alla on kokku registreeritud 869 kolmanda taseme alamdomeeni, neist 733 edu.ee, 79 org.ee, 29 vil.ee ja 28 lib.ee alamdomeeni.

EENet kui .ee domeenide registripidaja

 • EENet on 674 teise taseme .ee domeeni registripidajaks, teenust kasutab 375 asutust.

Autentimine

 • 9 asutust on liitununud eduroamiga, mis võimaldab rändlust teadus- ja haridusvõrkudes.
 • Alates 1.07.2015 pakub EENet sertifikaatide teenust sertifitseerimiskeskuse DigiCert, Inc. kaudu. Senised Comodo väljastatud sertifikaadid jäävad kehtima oma tähtaja lõpuni.
 • 150 sertifikaati on välja antud DigiCerti portaali kaudu, teenusega on liitunud 36 asutust.
 • 26.10.2015 lõpetas töö EENeti hallatud Balti Gridi sertifitseerimiskeskus
 • 13 identiteedipakkujat ja 7 teenust on liitunud Eesti akadeemilise autentimise ja autoriseerimise infrastruktuuriga TAAT.
 • 29.01.2015 tutvustas EENet riigikoolidele HTM-s infopäeval "Isiku- ja autentimisandmete haldamine haridusasutustes" identiteedihaldust. 27.03.2015 algas identiteedilahenduse HarID beetatestimine. 07.08.2015 asus HarIDit esimese pilootkoolina kasutama Tallinna Kivimäe Põhikool.

Serveriteenus

 • 4 asutust kasutab serverimajutust, majutatud on 11 serverit. Muud, majutust mittesisaldavat serveriteenust kasutab üks asutus.
 • 5 asutust kasutab aastavahetuse seisuga kokku 72 virtuaalset privaatserverit ehk VIPSi.
 • Alates 24.03.2015 on Eksamite Infosüsteem (EIS) majutatud EENeti serveritesse.
 • 16.10.2015 uuendas EENet EKISe rakendusserveri tarkvara.

Hajusarvutus

272854 arvutustööd, mis kasutasid kokku 260032 tundi arvutusaega, tehti EENeti kobararvutil
(2014. a 169919 tööd 723604 h; 2013. a 56253 tööd 494203 h; 2012. a 57847 tööd 580458 h) .

Teenuslepingud ja kasutajatugi

 • Aastavahetuse seisuga kehtib 1009 teenuslepingut.
 • 03.03.-29.03.2015 toimus neljateistkümnes kasutajaküsitlus, vastas 577 asutust ehk 57% sihtgrupist.
 • Jätkus kõigile EENeti teenustele kasutajatoe osutamine, juhtumeid oli üle 3300.
 • Jätkus HITSA ÕISi I taseme kasutajatoe osutamine, juhtumeid 293 ja valdavalt oli lahendamine vaja edasi anda süsteemi arendajatele.
 • Jätkus Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel haridusasutustele EKISe kasutajatoe osutamine. Käsitlemist vajasid 1714 juhtumit, neist sisulised 1534 (ülejäänud olid automaatteated, vale- ja rämpspostitused kasutajatoe aadressile). EKISe kasutajatoe poole pöördus keskmiselt 73 erinevat asutust kuus (maksimum oktoobris 130 ja miinimum juulis 27 asutusega).

Olulisemad koostööprojektid 2015. aastal

 • 30.04.2015 lõppes Euroopa Liidu 7. raamprogrammi projekt GN3plus, mis algas 01.04.2013 ja milles osales 38 Euroopa riiklikku teadusvõrku 40 riigist, sh ka EENet.
 • 01.05.2015 algas Euroopa Liidu toetatav raamprogrammi projekt GN4, milles osaleb 38 partnerit: 35 Euroopa riiklikku teadusvõrku (sh ka HITSA EENet), NORDUnet (mis esindab viit Põhjamaad), GÉANT Limited (projekti koordinaator) and GÉANT Association. Projekt lõpeb 30.04.2020.
  EENet panustas GÉANTi võrgu planeerimisse ja taristu haldamisse, ülikoolivõrkude parima kasutusviisi loomisse ja levitamisse, rakendusteenustesse (autentimine ja autoriseerimine) ning identiteedi- ja usaldustehnoloogiate uurimisse.
 • 1.9.-10.11.2015 - Neljateistkümnes arvutijoonistuste võistlus, mis oli seekord osa HITSA õpilastööde konkursist "Maailmariik Eesti" 2015/2016. Osales 5087 autorit 5691 pildiga 201 koolist, juhendajaid oli 199. Parimaid pilte näitas ERR Terevisioonis.
 • Koolide IKT-taristu arendamise programmi ettevalmistamiseks käis tihe koostöö Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga.
 • Jätkusid loodushariduslikud otseülekanded, kus EENet ühena paljudest partneritest osaleb oma videoserveriga. 2015. aasta ülekannete lisainfot vt projektide lehelt

Muud olulised sündmused

 • 08.01.2015 kinnitas HITSA nõukogu EENeti strateegia aastateks 2015-2020.
 • 11.08.2015 möödus 22 aastat EENeti asutamisest.
 • Alates 03.09.2015 kuulub kogu HITSA taristu, sh EENeti juhtimine HITSA taristujuhi vastutusvaldkonda. EENeti direktori ametikoht koondati alates 05.10.2015.
 • Alates 06.10.2015 kehtiva põhimääruse kohaselt on EENetis varasema nelja osakonna asemel kolm; hajusarvutuste osakonna ülesanded läksid üle teenuste osakonnale.
 • 04.11.2015 läbisid EENeti töötajad 1-päevase ITILi baaskoolituse.
 • EENet kuulutas välja 2 riigihanget.
 • EENeti töötajate panus otsesesse kõrgharidusse: nelja diplomi- ja ühe magistritöö retsenseerimine, ühe diplomitöö juhendamine, kahe töö kaitsmiskomisjonis osalemine.

EENeti töötajad 01.01.2016

  Administratsioon ja halduspersonal
 1. Kristina Lillemets - taristu juht
 2. Margit Mikk - raamatupidaja
 3. Kill Truu - majandusala juhataja
 4. Võrguosakond
 5. Urmas Lett - osakonnajuhataja
 6. Ants Kalvik - insener
 7. Maria Ristkok - projektijuht
 8. Indrek Rokk - võrguadministraator
 9. Harri Uljas - võrguarhitekt
 10. Üldosakond
 11. Anne Märdimäe - osakonnajuhataja
 12. Marju Rosenberg - konsultant
 13. Merilin Kauksi - tehniline konsultant
 14. Ave Ploomipuu - tehniline konsultant
 15. Lia Kravik - sekretär-konsultant
 16. Triinu Kadastik - klienditeenindaja-projektijuht (pikemal puhkusel)
 17. Teenuste osakond
 18. Tarmo Ainsaar - osakonnajuhataja
 19. Raivo Hirmo - insener
 20. Joel Jans - süsteemiadministraator
 21. Sten Aus - süsteemiadministraator
 22. Laas Toom - vanemprogrammeerija
 23. Ragnar Vutt - programmeerija
 24. Andres Ehrenpreis - programmeerija
 25. Sven Hüsson - programmeerija
 26. Sven Kalder - insener