Uudised

26.10.2015
Balti Gridi sertifitseerimiskeskuse sulgemine

Täna, 26.10.2015 lõpetas töö EENeti hallatud Balti Gridi sertifitseerimiskeskus (Baltic Grid Certification Authority). Sertifitseerimiskeskus jättis olulise jälje Balti regiooni teaduse arengusse.

Sertifikaadi mõiste on meile eelkõige tuntud seoses ID-kaardiga: sertifikaat on isikule, seadmele või teenusele väljastatud autentimisvahend. See sisaldab sertifitseerimiskeskuse allkirjastatud kinnitust, et sertifikaadi esitaja on nende poolt tuvastatud ja kõik osapooled, kes usaldavad antud sertifitseerimiskeskust, võivad ka sertifikaati usaldada.

E-teaduse (e-Science) sertifikaate, mida Balti Gridi sertifitseerimiskeskus väljastas, kasutatakse eelkõige hajusarvutuses: ühe arvutusülesande eri osade samaaegne lahendamist mitme protsessoriga, mis asuvad ühes või mitmes arvutis. Eelkõige on seda vaja suurte andmemahtudega tegelevates ja rohkelt ressursse nõudvates teadusharudes, näiteks füüsikas, geenitehnoloogias või meteoroloogias.

Hajusarvutuste maailma uksed avati Eestis 2003. aasta märtsis, kui loodi algatusrühm "Eesti GRID" . Sinna kuulusid Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Microlinki, Eesti Biokeskuse ja EGeeni ning EENeti esindajad. Esimesi arvutusresursse hankides ilmnes vajadus sertifikaadipõhise autentimise järele, kuid sel ajal ei olnud rahvusvahelisi ühendusi või teisi keskusi, mis oleks saanud Eesti kasutajatele sertifikaate väljastada. Niisiis tuli luua oma, EENeti hallatav Eesti Gridi sertifitseerimiskeskus, mis oli Balti Gridi sertifitseerimiskeskuse eellaseks.

2005. aastal algas Balti Gridi projekt, mille raames hangiti arvutusressursse ja loodi nende kasutamiseks vajalik taristu nii Eestis, Lätis kui Leedus. Projekti eesmärkide täitmiseks oli vaja turvalist autentimismeetodit nii gridiseadmetele kui neid kasutavatele teadlastele. EENet sai ülesandeks luua Balti Gridi sertifitseerimiskeskus, mis väljastaks sertifikaate kõigile kolmele Balti riigile.
Esimene sertifikaat allkirjastati 31. oktoobril 2005 ja selle omanik oli Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi teadur Andi Hektor.

Balti Gridi sertifitseerimiskeskus on olnud akrediteeritud rahvusvahelise e-teaduse usaldust koordineeriva EUGridPMA poolt, mistõttu selle poolt väljastatud sertifikaate usaldati kõikjal Euroopas. EENet korrladas kaks EUGridPMA kohtumist, millest viimane leidis aset 14.-15.05.2014.

Oma kümneaastase töö jooksul väljastas Balti Gridi sertifitseerimiskeskus 2335 sertifikaati, millest 1592 olid isiku-, 721 seadme- ja 22 teenussertifikaadid. Kokku oli sertifikaadiomanikke 991.

Hüppelise kasvu isikusertifikaatide arvus tõi kaasa aastatel 2011 – 2013 Tartu Ülikoolis kevadsemestritel loetud kobararvutust ehk gridi käsitlevad ained. Aine nimetus oli aastati küll erinev, kuid kõik tudengid pidi taotlema isikusertifikaadi ligipääsuks avutusressurssidele.

Seoses alternatiivide tekkimisega on allkirjastatavate sertifikaatide arv aastati järjest vähenenud. Alates aastast 2012 saavad EENeti kliendid kasutada TCS sertifikaaditeenust; Euroopa Gridi Infrastruktuur (EGI) pakub sertifikaaditeenust neile, kellel oma keskust ei ole. Seega ei ole otstarbekas Balti Gridi sertifitseerimiskeskuse tööd jätkata.

Sertifitseerimiskeskuse sulgemisega tühistati kõik kehtivad sertifikaadid ning hävitati keskuse juursertifikaat.

EENet tänab kõiki Balti Gridi sertifitseerimiskeskuse kasutajaid!