Uudised

20.10.2015
EENeti põhimääruse uus redaktsioon

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgu põhimääruse uus redaktsioon on kinnitatud HITSA juhatuse liikme 20.10.2015 käskkirjaga nr 1-1/67-15 ja see kehtib tagasiulatuvalt alates 06.10.2015.

Põhimääruse kohaselt juhib EENetti taristu juht ja osakondi on edaspidi senise nelja asemel kolm: võrgu-, teenuste ja üldosakond.

EENeti põhimäärus alates 6.10.2015