Uudised

11.08.2015
EENet asutati 22 aastat tagasi

Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk EENet on asutatud 11.08.1993, mil kultuuri- ja haridusminister andis välja käskkirja nr 180 riikliku mittetulundusliku organisatsiooni EENet asutamise kohta ja kinnitas EENeti esimese põhikirja.

1997-2013 oli EENet Haridusministeeriumi, hilisema Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigiasutus.

12.04.2013 andis Haridus- ja Teadusministeerium EENeti kui ettevõtte tervikuna üle Eesti Infotehnoloogia Sihtasutusele (praegune Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus HITSA).

Täna on EENet HITSA struktuuriüksus, mille peamine eesmärk on tagada teaduse, hariduse ja kultuuri jaoks vajalik infotehnoloogilise taristu areng ja stabiilne toimimine.