Uudised

03.08.2015
Akadeemiku ja visionääri Endel Lippmaa teened Eestisse Interneti toomisel on hindamatud

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus HITSA meenutab tänutundega akadeemik Endel Lippmaad, kelle roll meie riigi Internetiga ühendamisel ja Eesti esimese, akadeemilise andmesidevõrgu loomisel on hindamatu.


Akadeemik Lippmaa esinemas
ettekandega 'Internet teelahkmel'
Eesti Interneti 10. aastapäeva aktusel 26.04.2002

Akadeemik Lippmaa vedas koos akadeemik Richard Villemsi, oma poja Jaak Lippmaa ja hilisema EENeti direktori Enok Seinaga Eesti Internetiga püsiühendamise projekti "Satellite Based Academic Computer Network in Estonia", mille raames käivitati 1992. aastal kõige esimesed TCP/IP (ehk päris Interneti) ühendused Eesti ja muu maailma vahel.

Meenutame, et märtsis 1992 pandi TA Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi ja Rootsi Kuningliku Tehnikaülikooli vahel tööle esimene, 64 kbit/s satelliidiühendus ning aprillis 1992 teine samasugune ühendus Eesti Biokeskusest. 23. aprillil 1992, kui Tartut külastasid Rootsi kuningas Carl XVI Gustaf ja kuninganna Silvia, liikusid Tähetorni pandud uue suure paraboolantenni kaudu esimesed TCP/IP protokolli kasutanud sõnumid Tartu ja muu maailma teadlaste vahel.

Akadeemik Endel Lippmaa oli .ee domeeni administratiivne kontaktisik alates selle registreerimisest 3. juunil 1992 kuni 14. detsembrini 2012.

Endel Lippmaa oli ka üks Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgu EENet asutamise initsiaatoritest aastal 1993 ja kuulus EENeti nõukokku 2002-2011. EENet arendab ja haldab Eesti hariduse, teaduse ja kultuuri andmeside taristut täna HITSA allüksusena.

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus tunneb südamest kaasa Endel Lippmaa lähedastele.