Uudised

08.01.2015
HITSA nõukogu kinnitas EENeti strateegia 2015-2020

HITSA nõukogu kinnitas 08.01.2015 EENeti strateegia aastateks 2015-2020.

Visioon

2020. aastal on Eesti haridus-, teadus- ja kultuuriasutustel põhitegevuseks ja koostööks vajalik kaasaegne, kvaliteetne, turvaline ja rahvusvaheline IT-taristu.

Strateegia 2015-2020

Visiooni saavutamiseks on EENet seadnud endale strateegilise eesmärgi:
Haridus-, teadus- ja kultuuriasutuste vajadus IT-taristu järele on kaetud.

Eesmärgi täitmiseks on EENetil neli tegevussuunda:

  1. Sihtgrupi vajadustele vastava baastaristu arendamine ja haldamine
  2. Sihtgrupile kaasaegsete e-teenuste ja digitaalsete töövahendite arendamine ja pakkumine
  3. IT-alane nõustamine, teavitus- ja koostöö
  4. Rahvusvaheliste akadeemiliste IT-taristu ja -teenuste võimaldamine sihtgrupile
Tegevussuundade üleselt loob EENet oma tegevuste kaudu sihtgrupile koostööplatvormi ning aitab koordineerida nii asutustevahelist kui rahvusvahelist koostööd teaduse, hariduse ja kultuuri arendamiseks Eestis.

Loe edasi...