Uudised

01.01.2015
Kokkuvõte Eesti akadeemilise võrgu hetkeseisust ja kasutajaskonnast aastavahetusel 2014/2015

Püsiühendus | Postkastid ja listid | Veeb ja õppematerjalid | Domeeniteenus | Autentimine | Serveriteenus | Taristu
Teenuslepingud ja kasutajatugi | Koostööprojektid | Muud olulised sündmused | Töötajad
Joonised teiste aastatega võrdlemiseks

Akadeemilises võrgus haridus-, teadus- ja kultuuriasutustele teenuste osutamine

Püsiühendus ja magistraalid

 • 03.03.2014 - Kärdla Ühisgümnaasium sai püsiühenduse akadeemilisse võrku
 • 13.03.2014 - 10G ühenduse käivitamine Funetiga - Tallinn-Helsingi optikakanal;
 • 31.03.2014 - lõppes projekt "Eesti teaduse ja hariduse andmeside optiline magistraalvõrk";
 • 07.04.2014 - TTÜ Kuressaare Kolledž sai uues asukohas 1 Gbps ühenduse;
 • 07.04.2014 - Speedtest kiirustestid nüüd ka EENeti võrgus;
 • 22.04.2014 - Tartu Ülikooli tulemüür sai 10 Gbps ühenduse;
 • 13.05.2014 - Eesti Maaülikool sai 10 Gbps ühenduse;
 • 30.05.2014 - Eesti Teadusagentuur sai uuele kontorile 1 Gbps ühenduse;
 • 31.05.2014 - 10G ühenduse käivitamine NORDUnetiga;
 • 27.08.2014 - EENet ühines Norduneti Helsingi Open Exchange Point'iga (NOX-HEL);
 • Oktoober - monitooringusüsteemi Observium Professional kasutuselevõtt. Süsteem võimaldab analüüsida andmemahtusid kliendipõhiselt.
 • 03.11.2014 - Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar sai 1 Gpbs püsiühenduse akadeemilisse võrku;
 • 13.11.2014 - 10 Gbps ühenduse käivitamine RUNNetiga.

1. jaanuaril 2015 oli 235 akadeemilisse võrku püsiühendatud asutust

Postkastiteenus ja listid

Veeb ja õppematerjalid

Veebimajutusteenus

 • 498 veebimajutuskontot on 468 asutusel/projektil veebimajutusserveris nw.eenet.ee.
 • 24.03.2014 tõstis EENet veebimajutusserveri nw.eenet.ee andmebaasid uude serverisse ja uuendas andmebaasimootorit MySQL 5.0.95 -> MariaDB 5.5.32.
 • 1.10.2014 tõstis EENet veebimajutusteenuse kontole vaikimisi eraldatud kettaruumi seniselt 2 GB-lt 5 GB-le.

HAVIKE

 • 348 kontot on 327 asutusel Hariduse Virtuaalkeskkonnas HAVIKE.
 • 1.9.2014 uuendas EENet HAVIKEses pakutava kolme veebirakenduse tarkvaraversioone.
 • Alates 1.9.2014 lõppes HAVIKEses Moodle'i kasutamisvõimalus. Edaspidi saab Moodle'it kasutada HITSA tsentraalses serveris moodle.hitsa.ee.

Õppematerjalide majutamine

Domeeninimede registreerimine

Akadeemilised domeenid

Akadeemiliste domeenide edu.ee, lib.ee, org.ee ja vil.ee alla on kokku registreeritud 855 kolmanda taseme alamdomeeni, neist 721 edu.ee, 75 org.ee, 30 vil.ee ja 29 lib.ee alamdomeeni.

EENet kui .ee domeenide registripidaja

 • EENet on 657 teise taseme .ee domeeni registripidajaks, teenust kasutab 374 asutust.
 • 17.03.2014 - Allkirjastatud domeeninimede kontrolli ehk DNSSEC valideerimise käivitamine.

Autentimine

 • 9 asutust on liitununud eduroamiga, mis võimaldab rändlust teadus- ja haridusvõrkudes. (1.1.2014 8 asutust, 1.1.2013 6)
 • 386 serverisertifikaati 40 asutusele on EENeti TERENA sertifikaatide teenuse kaudu aasta jooksul väljastatud Comodo CA Limited Sertifitseerimiskeskusest (2013. aastal 169 sertifikaati 25 asutusele; 2012. aastal 42 sertifikaati, liitunud oli 11 asutust).
 • Balti Gridi Sertifitseerimiskeskus allkirjastas aasta jooksul 48 isiku-, 19 seadme ja ühe teenussertifikaadi. Tühistati 5 sertifikaati.
 • 15 identiteedipakkujat ja 9 teenust on liitunud või testimisel Eesti akadeemilise autentimise ja autoriseerimise infrastruktuuriga TAAT.

Serveriteenus

 • 5 asutust kasutab serverimajutust, majutatud on 13 serverit. Muud, majutust mittesisaldavat serveriteenust kasutab üks asutus.
 • 2 asutust kasutab kokku nelja virtuaalse privaatserveri VIPS teenust.
  Esimene VIPS on pilootprojektina käivitatud 2013. aastal
 • juuni 2014 - EENet käivitas uue teenuse VIPS. Nüüd on haridus-, teadus- ja kultuuriasutustel võimalik hoida oma servereid virtuaalselt ja turvaliselt EENeti serverikeskuses
 • 02.12.2014 - EENet käivitas Tallinnas Eesti Infotehnoloogia Kolledžis uue mahuka klasterandmehoidla, mis talletab Tartus paiknevate serverite varukoopiaid. Kasu on sellest ligi 1000 asutusele.

Taristu

169919 arvutustööd, mis kasutasid kokku 723604 tundi arvutusaega, tehti EENeti kobararvutil
(2013. a 56253 tööd 494203 h, 2012. a 57847 tööd 580458 h) .

Teenuslepingud ja kasutajatugi

 • Aasta lõpu seisuga lehtib 1023 teenuslepingut.
 • EENeti teenuste kasutajatugi muutus aasta algusest kahetasemeliseks, üld- ja teenuste osakonna töö korraldati seetõttu ümber.
 • 28.02.-21.03.2014 toimus kolmeteistkümnes kasutajaküsitlus, vastas 575 asutust ehk 57% sihtgrupist .
 • Alates 7.04.2014 osutas EENet HITSA ÕISi I taseme kasutajatuge. Aprillist detsembrini oli juhtumeid 398; valdavalt on vaja olnud lahendamine anda edasi II taseme toele.
 • Alates 1.06.2014 osutas EENet Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel koolidele EKISe kasutajatuge. Juunist detsembrini vajasid käsitlemist 876 juhtumit, neist 627 sisulised (ülejäänud olid automaatteated, vale- ja rämpspostitused kasutajatoe aadressile). IV kvartalis pöördus igas kuus EKISe kasutajatoe poole keskmiselt 76 erinevat asutust.
  1.10.2014 - EKISE kasutajatoe kõnetunni jaoks võeti kasutusele eraldi telefoninumber 7302130
  14.11.-05.12.2014 viis EENet läbi EKISe administraatorikoolitused riigikoolide 33 töötajale.

Olulisemad koostööprojektid 2014. aastal

 • 31.03.2014 lõppes Eesti teaduse teekaardi objekti Eesti Teadusarvutuste Infosüsteemi (ETAIS) koostööprojekt, milles osalesid Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse struktuuriüksus EENet.
 • Jätkus 01.04.2013 alanud Euroopa Liidu 7. raamprogrammi projekt GN3plus, milles osaleb 38 Euroopa riiklikku teadusvõrku 40 riigist, sh ka EENet. Projekt lõpeb 31.03.2015.
 • 1.9.-17.11.2014 - Kolmeteistkümnes arvutijoonistuste võistlus "Liigu terviseks" koostöös Eesti Olümpiakomiteega. Osales 5327 arvutijoonistust 4850 autorilt 178 koolist, juhendajaid oli 190.
 • Jätkusid loodushariduslikud otseülekanded, kus EENet ühena paljudest partneritest osaleb oma videoserveriga. 2014. aasta ülekannete alguskuupäevad:
  • 10.01.2014 lindude toidumaja;
  • 21.02.2014 hirvekaamera;
  • 06.03.2014 hallhülgekaamera, kakukaamera;
  • 26.03.2014 must-toonekure pesa;
  • 31.03.2014 kalakotkapesa, väike-konnakotka pesa;
  • 07.04.2014 Alutaguse karu;
  • 11.11.2014 kalakaamera;
  • 25.11.2014 metsloomade toidukoht;
  • 25.12.2014 lindude toidumaja.

Muud olulised sündmused

 • Koostati EENeti strateegia aastateks 2015-2020
 • 03.02.2014 - EENeti veeb sai uue kujunduse
 • 08.04.2014 - lõppes EENeti liikmelisus CEENetis.
 • 19.05.2014 - EENeti esindajaks Riigi Infosüsteemi Arhitektuurinõukogus sai direktor Hardi Teder.
 • EENet kuulutas välja 3 lihthanget. Ühe hanke puhul toetas rahastamisega Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond.

EENeti töötajad 01.01.2015

  Administratsioon ja halduspersonal
 1. Hardi Teder - direktor, hajusarvutuste osakonna juhataja
 2. Margit Mikk - raamatupidaja
 3. Kill Truu - majandusala juhataja
 4. Võrguosakond
 5. Urmas Lett - osakonnajuhataja
 6. Maria Ristkok - projektijuht
 7. Tõnu Raitviir - võrguadministraator
 8. Indrek Rokk - võrguadministraator
 9. Ants Kalvik - insener
 10. Üldosakond
 11. Anne Märdimäe - osakonnajuhataja
 12. Marju Rosenberg - referent
 13. Triinu Kadastik - klienditeenindaja-projektijuht
 14. Teenuste osakond
 15. Tarmo Ainsaar - osakonnajuhataja
 16. Raivo Hirmo - insener
 17. Joel Jans - insener
 18. Sten Aus - süsteemiadministraator
 19. Merilin Kauksi - hostmaster
 20. Ave Ploomipuu - hostmaster
 21. Laas Toom - vanemprogrammeerija
 22. Ragnar Vutt - programmeerija
 23. Andres Ehrenpreis - programmeerija
 24. Sven Hüsson - programmeerija
 25. Hajusarvutuste osakond
 26. Sven Kalder - insener
 27. Piiu Pilt - projektijuht