Uudised

13.10.2014
DANTE ja TERENA saavad ühtseks GÉANT Assotsiatsiooniks
Riiklike andmesidevõrkude soovil, nagu selleks on EENet, reorganiseeritakse TERENA (Trans-European Research and Education Networking Association) ja DANTE (Delivery of Advanced Network Technology to Europe) ühiselt juhitava struktuuri alla. Ühiseks organisatsiooniks saab GÉANT Assotsiatsioon.

Restruktureerimine tähistab Euroopa akadeemilise andmeside pea 30-aastast koostööd. Uue assotsiatsiooni ajutise juhatuse esimeheks valiti Belgia andmesidevõrgu BELNET direktor Pierre Bruyère, kes on olnud viimased kolm aastat TERENA presidendiks. "GÉANT Assotsiatsioon on teaduse ja hariduse andmesidevõrgu koostöö, taristu ja teenuste eestvedajaks, panustades Euroopa majanduskasvu ja konkurentsivõimesse," märkis Bruyere.

Üleminekuperioodil nimetati GÉANT Assotsiatsiooni ajutiseks tegevjuhiks Suurbritannia andmesidevõrgu Janet tegevdirektor Bob Day, kes tähendas: "Restruktureerimine loob Euroopa Komisjoni Horizon2020 programmi koordineerimiseks kogukonnale uue vahendi."

Samuti nõustub temaga pikaaegne TERENA peasekretär Valentino Cavalli: "Põhiline kasu on lihtsustatud valitsemine, tõhusam juhtimine, paindlikum ressursside kasutamine ja assotsiatsiooni liikmete kasv."

DANTE üldjuhid Niels Hersoug ja Matthew Scott leiavad, et integratsiooniprotsessiga ei kaasne teenuste katkemist: "Me tõesti näeme seda pigem Euroopa teaduse ja hariduse andmesidevõrgu kogukonda tugevdavana."

Miks ühendasid DANTE ja TERENA jõud?

2012. aasta oktoobris leppisid Euroopa riiklikud andmesidevõrgud kokku, et Euroopa Komisjoni Horizon2020 visioonis on teaduse ja innovatsiooni tuleviku nimel vaja ühist strateegiat. Kokkulepe järgnes aruande esitlusele Reykjavik Grupilt, kes moodustati 2012. a mais valmistamaks ette vastuseid 2011. aastal avaldatud aruande "Knowledge without Borders" soovitustele, mille koostas Euroopa Komisjoni moodustatud GÉANT ekspertgrupp. Ka praegu on GÉANT Assotsiatsioon koostöös Euroopa e-taristu pakkujatega esitanud Horizon2020 raames arvukalt ettepanekuid.

See on alles algus...

GÉANT Assotsiatsioonil on olemas ka veeb, kust leiab korduma kippuvad küsimused ja ülevaate restruktureerimisest, liikmelisusest, tegevustest ning assotsiatsiooni valitsemisest. Veebi alles arendatakse ja sestap palub assotsiatsioon kannatlikkust ja mõistmist. Täpsemat infot teenuste, võrgu, uudiste, sündmuste ja muude tegevuste kohta saab senistest TERENA, DANTE, TNC ja GÉANTi projekti veebidest.

Algne uudis inglise keeles