Uudised

26.03.2014
Moodle rakenduste HAVIKEsest tsentraalsesse Moodlesse üleviimise ajakava

Moodle üleviimine

Eelmisel kevadel teatas EENet klientidele, et HAVIKEses lõppes Moodle uute veebirakenduste paigaldamine 1.6.2013 ja uusi kontosid sai edasi teha HITSA Innovatsioonikeskuse tsentraalselt administreeritud keskkonnas http://moodle.e-ope.ee

Nüüd on käes aeg, mil HITSA-sisese Moodle-pakkumise ümberkorraldamise tõttu vajavad Innovatsioonikeskuse Moodlesse ärakolimist ka HAVIKEses varem paigaldatud Moodle rakenduste materjalid.

Ajakava

  1. 15. aprilliks 2014 palume asutustel vaadata üle oma HAVIKEse kontol oleva(te) Moodle rakendus(t)e vajalikkus.
    Kui rakendus on paigaldatud ainult testimiseks ja seda ei ole tegelikus õppetöös tarvis, palume selline test-Moodle kustutada konto juhtpaneelis https://haldaja.eenet.ee või saata rakenduse kustutamissoov aadressile eenet@eenet.ee
  2. Kui asutus soovib jätkata Moodle õpikeskkonna kasutamist ja pole veel HITSA Innovatsioonikeskuse Moodle keskkonnaga liitunud, palume võtta kolimise algatamiseks, samuti küsimuste korral ühendust Innovatsioonikeskuse Moodle kasutajatoega aadressil moodle@hitsa.ee või telefonil 6 285 828 (NB! alates 13.6.2014 uus telefoninumber: 6 285 874).
    Innovatsioonikeskuse töötajad aitavad vajadusel alustada kolimist HAVIKEsest kesksesse Moodle installatsiooni ja asuvad ka ise HAVIKEse kasutajatega täpsema protseduuri kokkuleppimiseks ühendust võtma.
  3. Moodle kasutamisvõimalus HAVIKEses säilib käesoleva õppeaasta lõpuni.
  4. 01. septembril 2014 kustutatakse kõik HAVIKEses asuvad Moodle rakendused.

Oleme klientidele tänulikud mõistvuse eest Moodle pakkumise ümberkorraldamisel.

HITSA EENet ja Innovatsioonikeskus