Uudised

22.01.2014
Välisuudis – Kosmoselaevade andmed muudeti muusikaliseks duetiks

Hiljuti demonstreeris 50 miljoni akadeemilise kasutajaga üleeuroopaline andmesidevõrk GÉANT oma võrgu võimalusi teisendades NASA Voyager kosmoselaevade 36 tööaasta andmed muusikaliseks duetiks.

Voyagerid 1 ja 2 startisid 1977. aastal. Praeguseks on nad oma tegevuse lõpetanud, aga siiski salvestavad ja saadavad veel reaalajas andmeid Maale. Universumiavaruste läbimist jätkavad nad miljardite kilomeetrite kaugusel teineteisest. Voyager 1 lahkus päikesesüsteemist eelmisel aastal.

Kosmoselaevade duett

Projektijuhiks oli GÉANTi võrguteenuste tootejuht Domenico Vicinanza, kes koolitatud muusiku ja füüsikadoktorina leidis uue viisi esitleda andmeid ja avastusi ülikiire võrgu kaudu. Duetti kommenteeris ta nii:

“Ma tahtsin luua muusikalise pala, mis oleks pühendatud mõlemale kosmoselaevale, Voyager 1 ja 2. Nii ma kasutasingi kosmoselaevadelt saadud samu mõõtetulemusi - kosmilise kiirguse detektori loetud prootoneid viimase 37 aasta jooksul - täpselt samal ajal, aga mitme miljardi kilomeetri kauguselt teineteisest. Ma kasutasin erinevaid pillirühmi ja helitekstuure, mis kujutaksid neid kaht kosmoselaeva, sünkroniseerides samal ajal tehtud mõõtmisi.”

Tulemuseks on kiire tempoga keelpilli ja klaveriga orkestripala


Kosmose andmetest ilusaks muusikaks

Kosmoselaevade dueti loomiseks tuli esmalt valida tunniste vahedega tehtud mõõtmised mõlemalt kosmoselaevalt 320 000 mõõtmistulemust. Seejärel muudeti andmed kaheks väga pikaks meloodiaks, mis mõlemad sisaldasid 320 000 nooti sämplimissagedustega mõnest kilohertsist kuni 44,1 kilohertsini.

Nii mahuka andmekogu teisendamine lainekujule tekitas suure hulga kuuldavaid helisid, mis kestsid mõnest sekundist (veidi rohkem kui 7 sekundit, 44,1 kHz) mõne tunnini (rohkem kui 5 tundi, 1024Hz). Teatud andmepunktide arv (mõnest tuhandest kuni 44 100) konverteeriti üheks helisekundiks.

EGI griidiarvutustaristu kaudu sai GÉANT konverentsil "Super Computing 2013" NASA boksis luua ja jooksvalt esitada dueti, kasutades andmete vahetamiseks NASAga oma ülikiiret võrku.

Miks selline projekt?

Projekt loodi lõbusa ja lihtsalt hoomatavana näitamaks ühiskonnale akadeemilistest võrkudest saadavat kasu andmete helindamisega (esitledes andmeid helisignaalide abil), mida aina rohkem kasutatakse teadusavastuste kiirendamiseks - alates epilepsiauuringutest süvakosmose avastusteni.

Vicinanza räägib:

“Meloodia analüüsimine on täpselt sama kui vaadata andmeid tabelis, ainult et kõrvaga. Info on täpselt sama, olles esindatud korrapärasuste, mustrite, muutuste, trendide ja haripunktidega. Tegelikult võimaldab andmete helindamine saada distantsilt infot regulaarsuste ja korrelatsioonide kohta, mida on keerukas vaatlusega tähele panna.”

Miks on GÉANT teadusavastuste jaoks nii oluline?

Euroopa teadlased loovad aina suurenevat andmehulka, kasvõi CERNis Suures Hadronite Põrgutis või kõikides teistes andmemahukates teadusdistsipliinides, nagu tervishoid ja meditsiin, kliimamuutused või energia- ja toidujulgeolek. Terabitiajastu saabudes suudab võrk pakkuda ka kuni 2Tb/s kiirust. GÉANTi taristut rahastab Euroopa komisjon, et toetada paljusid Euroopa teadusprojekte.

Lisainfo:

Ingliskeelne artikkel
Twitter
Facebook