Uudised

19.12.2013
Euroopa Komisjoni hinnang GÉANT projektile: suurepärane

Euroopa Komisjon andis GÉANTi võrku haldavale projektile (aprill 2009 kuni märts 2013) kõrgeima hinde -'suurepärane'-, mida on Euroopa rahastatud projektidest antud vaid 10%-le.

GÉANT on üks maailma arenenumaid võrgutaristuid, ühendades Euroopa rahvuslikke andmesidevõrke, sealhulgas HITSA struktuuriüksust Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk (EENet).

GÉANT on üleeuroopaline teaduse ja hariduse ülikiire magistraalvõrk, mis ühendab 38 Euroopa riiklikku teadus- ja haridusvõrku enam kui 40 riigis. Kokku kasutab GÉANTi võrku enam kui 8000 Euroopa teadus- ja kõrgharidusasutust ja 50 miljonit võrgukasutajat.

GÉANTi võrku kasutavad peale asutuste ka erinevad teadusprojektid, näiteks toidujulgeolekuprojektid ning EENeti magistraalvõrgu kaudu ka kõik Eesti teaduse tippkeskused. Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi, Eesti Maaülikooli jt teadusasutuste andmemaht moodustab ca 80% EENeti võrgu koormusest.

Teaduse ja innovatsiooni seisukohast on GÈANTi 500 Gb/s võrk eluliselt vajalik andmemassiivide liigutamisel ja teadustöögruppide koostööks.

Alates aprillist 2013 haldab GÉANTi võrku jätkuprojekt GN3plus, mis kestab märtsini 2015.

Lisainfo GÉANTi kohta

DANTE pressiteade