Uudised

01.01.2014
Kokkuvõte Eesti akadeemilise võrgu hetkeseisust ja kasutajaskonnast aastavahetusel 2013/2014

Teenused | Domeenid | Koostööprojektid | Muud olulised sündmused | Töötajad

Akadeemilises võrgus haridus-, teadus- ja kultuuriasutustele teenuste osutamine

 • Magistraalide ja püsiühenduste olulisemad muutused 2013. aastal:
  • Jätkus Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi toetatava teaduse teekaardi projekti "Eesti teaduse ja hariduse andmeside optiline magistraalvõrk" elluviimine.
  • 9.12.2013 - GÉANTi ühenduse kiiruse tõstmine 5 Gbps-lt 10 Gbps-le ja transiitkanali kiiruse tõstmine 2.5 Gbps-lt 5 Gbps-le. Jätkuvalt töötab 10 Gbps GÉANTi varuühendus Tartust.
  • 13.12.2013 - Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu ühenduskiiruse tõstmine 100 Mbps-lt 1 Gbps-le
  • 12.12.2013 - Tartu Observatooriumi ühenduskiiruse tõstmine 1 Gbps-lt 10 Gbps-le
  • 13.11 ja 3.12.2013 - Eesti Kunstiakadeemia sai kaks 1 Gbps ühendust
  • Oktoober 2013 - lõppesid 44 Tartu- ja Jõgevamaa klientide ühendust, mis olid loodud akadeemilisse võrku AS Kernel raadivõrgu kaudu
  • 19.09.2013 - IT Kolledži ja TTÜ Küberneetika Instituudi ühenduskiiruse tõstmine 1 Gbps-lt 10 Gbps-le
  • 18.09.2013 - GÉANTi varuühendus tõsteti ümber Tartu ruuteri külge
  • 19.08.2013 - Viljandi Gümnaasium sai 1 Gbps ühenduse akadeemilisse võrku
  • 19.07.2013 - Tallinnas käivitati EENeti Sõle 14 ja Akadeemia tee 21 võrgusõlmede vahel täiendav fiiberoptiline ühendus
  • Juunis 2013 - SA Eesti Teadusagentuuri ja SA Eesti Nägemispuuetega Inimeste Fondi ühenduskiiruse tõstmine 100 Mbps-lt 1 Gbps-le
  • 06.06.2013 - Eesti Rahvusraamatukogu ühenduskiiruse tõstmine 100 Mbps-lt 1 Gbps-le
  • 15.05.2013 - Jõgevamaa Gümnaasium sai 1 Gbps kiirusega ühenduse akadeemilisse võrku
  • 01.02.2013 - Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli Täiendus- ja ümberõppekeskus sai 100 Mbps ühenduse akadeemilisse võrku
 • 228 akadeemilisse võrku püsiühendatud asutust
  (1.1.2013 oli neid 276; 1.1.2012 274; 1.1.2011 282; 1.1.2010 274; 1.1.2009 262; 1.1.2008 269; 1.1.2007 311; 1.1.2006 345; 1.1.2005 404; 1.1.2004 419, 1.1.2003 475; 1.1.2002 558; 1.1.2001 542, 1.1.2000 398; 01.01.1999 305).
 • 56253 arvutustööd, mis kasutasid kokku 494203 tundi arvutusaega, tehti EENeti kobararvutil
  (2012. aastal 6 asutust, 57847 arvutustööd, 580458 h) .
 • Veebimajutusteenus:
  • 519 veebimajutuskontot on 487 asutusel/projektil veebimajutusserveris nw.eenet.ee
   (1.1.2013 oli veebimajutuskontosid 532; 1.1.2012 553; 1.1.2011 593; 1.1.2010 605; 1.1.2009 618; 1.1.2008 639, 1.1.2007 oli neid 634; 1.1.2006 639, 1.1.2005 625; 1.1.2004 500; 1.1.2003 345; 1.1.2002 254; 1.1.2001 123).
  • Veebruaris käivitati serverisse laetavate failide viirusekontroll.
  • Augustis uuendas EENet serveri tarkvara.
  • Novembris vahetas EENet serveri riistvara senisest võimsama vastu. Uuel serveril on 32 protsessorituuma (seni 8) ja 32 GB mälu.
 • Postkastiteenus:
  • 6964 aktiivset e-postkasti on asutustel EENeti serveris
   (1.1.2013 oli neid 7018; 1.1.2012 6659; 1.1.2011 6799; 1.1.2010 6229, 1.1.2009 5258; 1.1.2008 4625; 1.1.2007 4399; 1.1.2006 3663; 1.1.2005 3200; 1.1.2004 2084, 1.1.2003 930; 1.1.2002 255).
  • 342 asutust kasutab postkastiteenust
   (1.1.2013 355; 1.1.2012 361; 1.1.2011 375; 1.1.2010 371; 1.1.2009 373; 1.1.2008 369; 1.1.2007 363; 1.1.2006 384; 1.1.2005 432; 1.1.2004 316).
  • Detsembris uuendas EENet veebiliidest http://webmail.edu.ee.
 • HAVIKE:
  • 349 kontot on 332 asutusel Hariduse Virtuaalkeskkonnas HAVIKE (1.1.2013 344 kontot 325 asutusel; 1.1.2012 296 kontot 280 asutusel; 1.1.2011 273 kontot 259 asutusel; 1.1.2010 222 asutust).
  • HAVIKEses toimusid vabariikliku inimeseõpetuse olümpiaadi piirkondlik eelvoor ja III üleriigilise ühiskonnaõpetuse olümpiaadi eelvoor.
  • Juunis uuendas EENet HAVIKEses pakutava kahe veebirakenduse tarkvaraversioone.
  • Alates 1.6.2013 ei saa HAVIKEses paigaldada uusi Moodle rakendusi, uute kontode tegemiseks palume kasutada tasuta Moodle teenust Eesti koolidele HITSA Innovatsioonikeskuses aadressil moodle.e-ope.ee. HAVIKEses lõppes ka CMSimple veebitarkvara ja SMF foorumitarkvara pakkumine.
 • 1306 postitusloendit (listi) on asutustel EENeti serveris (1.1.2013 oli neid 1178; 1.1.2012 1246; 1.1.2011 1116; 1.1.2010 883; 1.1.2009 672; 1.1.2008 647; 1.1.2007 598; 1.1.2006 469; 1.1.2005 341; 1.1.2004 263, 1.1.2003 104; 1.1.2002 67); postitusloendeid kasutab 388 asutust (1.1.2013 oli neid 359; 1.1.2012 399; 1.1.2011 368; 1.1.2009 275; 1.1.2007 280).
 • 126 kooli kasutab serveris viko.edu.ee virtuaalset õpikeskkonda VIKO (1.1.2013 124 kooli; 1.1.2012 107; 1.1.2011 140; 1.1.2010 134, 1.1.2009 115).
 • 96 õppematerjalide kontot 48 erinevast koolist asuvad serveris opetaja.edu.ee
  (1.1.2013 seisuga 94 õpetajaveebi 46 koolil; 1.1.2012 93 õpetajaveebi 48 koolil; 1.1.2011 110 õpetajaveebi 60 koolil; 1.1.2010 104 õpetajaveebi 57 koolil, 1.1.2009. 101 õpetajaveebi 53 koolil; 1.1.2008 94 õpetajaveebi, 1.1.2007 71; 1.1.2006 67; 1.1.2005 37).
 • 8 asutust on liitununud eduroamiga, mis võimaldab rändlust teadus- ja haridusvõrkudes. (1.1.2013 6 asutust)
 • 11 identiteedipakkujat ja 6 teenust on liitunud või testimisel Eesti akadeemilise autentimise ja autoriseerimise infrastruktuuriga TAAT.
  02.06.2013 allkirjastati eduGAIN konföderatsiooni deklaratsioon TAATi liitumiseks.
  05.06.2013 otsustas Kalmar2 konföderatsiooni juhtkomitee heaks kiita TAATi liitumise Kalmar2 konföderatsiooniga.
 • 169 serverisertifikaati 25 asutusele on EENeti TERENA sertifikaatide teenuse kaudu aasta jooksul väljastatud Comodo CA Limited Sertifitseerimiskeskusest (2012. aastal 42 sertifikaati, liitunud oli 11 asutust).
 • 118 kasutaja- ja 20 seadmesertifikaati allkirjastas aasta jooksul Balti Gridi sertifitseerimiskeskus. Tühistati 5 sertifikaati.
 • 9 korral osutati aasta jooksul videoülekande/salvestuse teenust, tellijateks olid 8 asutust (2012. aastal 11 asutuse tellimusel 22 korral; 2011. aastal 13 asutuse tellimusel kokku 39 korral).
 • 5 asutust kasutab serverimajutust, majutatud on 10 serverit. Muud, majutust mittesisaldavat serveriteenust kasutab 2 asutust.
 • Esimene asutus kasutab virtuaalse privaatserveri teenust.
 • zope.eenet.ee lõpetas 2013/2014 aastavahetusel töö, kõik kliendid said eelteated juba juulis 2013 ning said soovi korral endale asemele HAVIKEse konto või HITSA Innovatsioonikeskuses Moodle instantsi.
  (1.1.2013 oli zope.eenet.ee-s 7 koolil KooliPLONE instants ja 17 koolil õpihaldussüsteemi IVA instants.
 • Kehtib 1032 teenuslepingut (1.1.2013 seisuga 1088 lepingut; 1.1.2012 1079; 1.1.2011 1087; 1.1.2010 992; 1.1.2009 956; 1.1.2008 870; 1.1.2007 875; 1.1.2006 886, 1.1.2005 892).

Domeeninimede registreerimine

Akadeemilised domeenid

Akadeemiliste domeenide edu.ee, lib.ee, org.ee ja vil.ee alla on kokku registreeritud 826 kolmanda taseme alamdomeeni, neist 701 edu.ee, 66 org.ee, 30 vil.ee ja 29 lib.ee alamdomeeni.
(1.1.2013 792 akadeemilist domeeni, sh 675 edu.ee, 60 org.ee, 29 vil.ee ja 28 lib.ee all).

EENet kui .ee domeenide registripidaja

EENet on 594 teise taseme .ee domeeni registripidajaks, teenust kasutab 383 asutust (1.1.2013 653 domeeni ja 396 asutust; 1.1.2012 638 domeeni ja 402 asutust).

Olulisemad koostööprojektid 2013. aastal

 • 30.03.2013 lõppes projekt GN3, mida Euroopa Komisjon hindas suurepäraseks (excellent).
  01.04.2013 algas projekt GN3plus, mis jätkab pärast GN3 lõppu GÉANTi haldamist. GÉANT on üleeuroopaline teaduse ja hariduse ülikiire magistraalvõrk, mis ühendab 38 Euroopa rahvuslikku teadus- ja haridusvõrku enam kui 40 riigis. Kokku on GÉANTiga ühendatud enam kui 8000 Euroopa teadus- ja kõrgharidusasutust ja 50 miljonit võrgukasutajat.
 • Lõppemas on Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuuri ETAIS projekt, mille raames on hangitud ja tehtud Eesti teadlastele kättesaadavaks suurteks eksperimentideks ja teadustööks vajalik arvutus- ning salvestusressurss. 2013. aastal arendati välja portaal, mis TAATi abil annab kasutajatele lihtsa ligipääsu neile ressurssidele ning loob partneritele ristkasutusvõimaluse.
  Projekti partneriteks on Tartu Ülikool, EENet, Tallinna Tehnikaülikool ning Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut.
 • Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvõttel ühendati Tiigrihüppe Sihtasutus 1.05.2013 Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusega ja sellest alates toimub varasem EENeti ja Tiigrihüppe SA vaheline koostöö juba HITSA struktuuriüksuste - EENeti ja Innovatsioonikeskuse vahel. EENeti serverites on jätkuvalt majutatud Koolielu portaal, veebimajutuskonto, palju erinevaid õppekeskkondi (opetaja.edu.ee, bio.edu.ee, VIKO, Wiris, PETS jt).
 • Jätkusid loodushariduslikud otseülekanded, kus EENet ühena paljudest partneritest osaleb oma videoserveriga. Tänavuste ülekannete alguskuupäevad:
  • 24.03.2013 kodukaku pesa;
  • 29.03.2013 Alutaguse karu;
  • 04. ja 17.04.2013 kalakotkaste pesad;
  • 08.04.2013 must-toonekure pesa;
  • 17. 04.2013 väike-konnakotkaste pesa;
  • 06.11.2013 merikotka toidukoht;
  • 27.11.2013 metsloomade toidukoht.
  Kõik parajasti käigusolevad loodusülekanded

Muud olulised sündmused

 • Seoses hariduse ja teaduse IKT valdkonna struktuuride ja juhtimise konsolideerimisega Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) valitsemisalas andis HTM EENeti kui ettevõtte 12.04.2013 võõrandamislepingu alusel tervikuna üle Eesti Infotehnoloogia Sihtasutusele (EITSA; alates 1.5.2013 Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus e HITSA, registrikood 90005872) ning HTM hallatav riigiasutus Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk (registrikood 70005654) lõpetati 15.04.2013.
 • Vastavalt 12.04.2013 kehtestatud põhimäärusele on Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk nüüd HITSA struktuuriüksus, mille peamine eesmärk on tagada teaduse, hariduse ja kultuuri jaoks vajaliku infotehnoloogilise taristu areng ja stabiilne toimimine. EENet jätkas kõigi seniste teenuste osutamist, teenus- ja muude lepingute täitmist.
 • 11.08.2013 möödus EENeti asutamisest 20 aastat. Selle äramärkimiseks korraldati kaks üritust ja tehti kokkuvõtteid:
 • EENet kuulutas välja 8 suuremat riigihanget. 6 hanke puhul toetas rahastamisega Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond.

EENeti töötajad 01.01.2014

  Administratsioon ja halduspersonal

 1. Hardi Teder - direktor, hajusarvutuste osakonna juhataja
 2. Margit Mikk - raamatupidaja
 3. Kill Truu - majandusala juhataja
 4. Võrguosakond

 5. Urmas Lett - osakonnajuhataja
 6. Ants Kalvik - insener Tallinnas
 7. Maria Ristkok - projektijuht
 8. Tõnu Raitviir - insener (0,3 koormusega)
 9. Üldosakond

 10. Anne Märdimäe - osakonnajuhataja
 11. Marju Rosenberg - referent
 12. Kalle Kulbok - spetsialist
 13. Triinu Kadastik - klienditeenindaja-projektijuht
 14. Teenuste osakond

 15. Tarmo Ainsaar - osakonnajuhataja
 16. Raivo Hirmo - insener
 17. Joel Jans - insener
 18. Merilin Kauksi - hostmaster
 19. Ave Ploomipuu - hostmaster
 20. Ragnar Vutt - programmeerija
 21. Andres Ehrenpreis - programmeerija
 22. Sven Hüsson - programmeerija
 23. Hajusarvutuste osakond

 24. Sven Kalder - insener
 25. Piiu Pilt - projektijuht
  Tõnu Raitviir - insener (0,7 koormusega)