Uudised

15.04.2013
EENeti direktori kohusetäitjaks on Hardi Teder. Täname Mihkel Kraavi!

Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse juhatuse liikme Erki Urva 15.04.2013 käskkirjaga nr 1-1/13-42 on Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgu direktori kohusetäitjaks määratud hajusarvutuste osakonna osakonnajuhataja Hardi Teder.

EENet tänab pikaaegset direktorit Mihkel Kraavi tehtud töö eest ja soovib edu!

Mihkel Kraav juhtis EENetti 16 aastat: haridusminister Mait Klaassen määras oma 1. aprilli 1997 käskkirjaga nr 64-p Mihkel Kraavi alates 1. aprillist 1997 Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgu EENet direktori kohusetäitjaks.