Uudised

12.04.2013
EENeti üleandmise leping ja uus põhimäärus

12. aprillil 2013 allkirjastasid Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus (EITSA) lepingu EENeti kui ettevõtte tervikuna EITSAle üle andmise kohta ja EITSA kinnitas EENeti uue põhimääruse.

Alates 13. aprillist 2013 jätkab EENet EITSA struktuuriüksusena kõigi seniste teenuste osutamist, teenus- ja muude lepingute täitmist.

EENeti asukoht, telefoninumbrid ja e-postiaadressid ei muutu - asume endiselt Tartus Raekoja platsil ja ootame haridus-, teadus- ja kultuuriasutuste soove aadressile eenet@eenet.ee või telefonil 7 302 110.

Muudatus, mis puudutab EENeti tasuliste teenuste kasutajaid:

Alates 13.04.2013 tuleb EENeti teenuste eest esitatud arve tasumisel märkida makse saajaks
    Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus
    (alates 1.5.2013 Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus)
    registrikood 90005872
    arvelduskonto nr 10220217899227 (SEB); 221017003196 (SWED)
    tehingupartneri kood 007303

Muudatused on tingitud hariduse ja teaduse IKT valdkonna struktuuride ja juhtimise konsolideerimisest Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) valitsemisalas.

Lisaks EENetile ühendatakse EITSAga ka Tiigrihüppe Sihtasutus ning alates 1.05.2013 kannab ühendasutus nime Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.

EITSA on riigi osalusel asutatud sihtasutus, kus riigipoolseid asutajaõigusi teostab HTM. EITSA aadress on Raja 4C, 12616 Tallinn, telefon (+372) 628 5800, faks (+372) 628 5801, e-post: info@eitsa.ee, veeb: www.eitsa.ee