Uudised

28.03.2013
Alates 13.4.2013 osutab EENet teenuseid EITSA struktuuriüksusena

Lugupeetud EENeti teenuste kasutaja!

Seoses hariduse ja teaduse IKT valdkonna struktuuride ja juhtimise konsolideerimisega Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) valitsemisalas annab HTM EENeti kui ettevõtte tervikuna üle Eesti Infotehnoloogia Sihtasutusele (EITSA) ning HTM hallatav riigiasutus Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk (registrikood 70005654) lõpetatakse.

Teie asutusega sõlmitud teenuslepingu alusel on alates 13.04.2013 teenuste osutajaks EITSA. Teenuseid osutatakse EITSA struktuuriüksuse EENet kaudu. EENeti asukoht, telefoninumbrid ja e-postiaadressid ei muutu.

Muudatus, mis puudutab EENeti tasuliste teenuste kasutajaid:
alates 13.04.2013 tuleb EENeti teenuste eest esitatud arve tasumisel märkida makse saajaks
      Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus
      (alates 1.5.2013 Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus)
      registrikood 90005872
      arvelduskonto nr 10220217899227 (SEB); 221017003196 (SWED)
      tehingupartneri kood 007303

Lisaks EENetile ühendatakse EITSAga ka Tiigrihüppe Sihtasutus ning alates 1.05.2013 kannab ühendasutus nime Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.

EITSA on riigi osalusel asutatud sihtasutus, kus riigipoolseid asutajaõigusi teostab HTM. EITSA aadress on Raja 4C, 12616 Tallinn, telefon (+372) 628 5800, faks (+372) 628 5801, e-post: info@eitsa.ee, veeb: www.eitsa.ee