Uudised

18.02.2013
Ministri käskkiri EENeti tegevuse lõpetamisest

14. veebruaril 2013 allkirjastas haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo hallatava riigiasutuse Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk (EENet) tegevuse lõpetamise käskkirja nr 80. Info- ja kommunikatsioonivaldkonna korrastamiseks ning ühtseks tervikuks arendamiseks antakse alates 15. aprillist 2013 EENeti varad ning ülesanded tervikuna üle Eesti Infotehnoloogia Sihtasutusele (EITSA). Pärast Tiigrihüppe Sihtasutuse liitumist moodustub kolmest asutusest senise EITSA baasil kompetentsikeskus, mis annab panuse õppetöö kvaliteedi tõusule ning edendab IKT alast haridust kõikidel haridustasemetel. EITSA on Eesti riigi, TÜ, TTÜ, Eesti Telekomi ning ITL-i poolt asutatud organisatsioon, mille ülesandeks on IT-spetsialistide ettevalmistamine ning info- ja sidetehnoloogia haridusalase tegevuse toetamine Eestis.

Oma ligi 20 aastase ajaloo algul oli EENet Eesti esimene Interneti-teenuste pakkuja. 1993. aastal, kui kultuuri- ja haridusminister Paul-Erik Rummo EENeti asutas, võis mitme aasta jooksul sõnade Internet ja EENet vahele Eestis panna võrdusmärgi. Esimeste EENeti kasutajate hulgas olid sõbralikult kõrvuti Tartu Ülikool ja ajaleht Postimees. Aastate jooksul on EENeti töötajad aidanud käivitada Tiigrihüppe projekti ning teadusarvutusprogrammi "Eesti Griid". Ei ole kahtlust, et esimese Interneti populariseerija ja propageerijana andis EENet olulise panuse Eesti kui IT-riigi arengusse. 2013. aasta alguses kasutas EENeti teenuseid 1086 asutust, kus on internetikasutajaid kokku hinnanguliselt 220 tuhat inimest. EENeti baasvõrgu kiirus on Nx10Gbps.

EENeti direktorina tahaksin tänada kõiki asutusi, kes on lojaalselt mitmekümne aasta jooksul meie teenuseid kasutanud. Tahaksin tänada häid koostööpartnereid Eestis ja välismaal, tänu kellele meil on olnud võimalik pakkuda teadus-, haridus- ja kultuuriasutustele just nende spetsiifikale vastavaid teenuseid. Lõpuks tahaksin öelda suure aitäh kõigile oma endistele ja praegustele kolleegidele, kes on innukalt ja omakasupüüdmatult teinud palju palju tööd, et Eesti instituutides, koolides, raamatukogudes ja teistes teadus-, haridus- ja kultuuriasutustes oleks alati kättesaadav parim võimalik ühendus.

Loodan, et pärast reformi areneb Eesti teaduse ja hariduse IT-taristu edasi veel jõudsamalt kui seni.

Mihkel Kraav
EENeti direktor