Uudised

01.01.2013
Kokkuvõte Eesti akadeemilise võrgu hetkeseisust ja kasutajaskonnast aastavahetusel 2012/2013

Teenused | Koostööprojektid | Domeenid | Muud olulised sündmused | Töötajad

Akadeemilises võrgus haridus-, teadus- ja kultuuriasutustele teenuste osutamine

 • Magistraalide olulisemad muutused 2012. aastal:
  • 19.07.2012 vahetas DANTE EENeti abiga Tallinnas välja GÉANTi ruuteri, mille käigus tõsteti Eesti akadeemilise võrgu varuühendus GÉANT võrku seniselt 1 Gbps-lt 10 Gbps-le.
  • Jätkus Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi toetatava teaduse teekaardi projekti "Eesti teaduse ja hariduse andmeside optiline magistraalvõrk" elluviimine. Selle raames käivitas EENet
   • Nx10G tõrkekindla (protected) magistraalringi Tallinna ja Tartu vahel: 05.09.2012 Nx10G lõunaõlg (Tartu-Võru-Tsirguliina-Abja-Paluoja-Pärnu-Lihula-Haapsalu-Keila-Tallinn) ja 15.11.2012 põhjaõlg (Tartu-Mustvee-Püssi-Rakvere-Tallinn);
   • 1.11.2012 Tallinn-Pärnu 1 Gbps magistraali;
   • 16.11.2012 Tartu-Võru 1 Gbps magistraali;
   • 21.11.2012 Tartu-Tõravere 1 Gbps magistraali ja
   • 26.11.2012 Võru-Pärnu 1 Gbps magistraali.
 • 26.03.2012 täitus 20 aastat Eesti esimese Interneti-püsiühenduse, teadlaste eestvedamisel teoks saanud Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi ja Rootsi Kuningliku Tehnikaülikooli vahelise satelliidilingi käivitamisest. 23.04.2012 sai 20 aastaseks ka Tartu Interneti-ühendus.
 • 276 akadeemilisse võrku püsiühendatud asutust
  (1.1.2012 oli neid 274; 1.1.2011 282; 1.1.2010 274; 1.1.2009 262; 1.1.2008 269; 1.1.2007 311; 1.1.2006 345; 1.1.2005 404; 1.1.2004 419, 1.1.2003 475; 1.1.2002 558; 1.1.2001 542, 1.1.2000 398; 01.01.1999 305).
 • EENeti kobararvutil tegi 6 asutust 57847 arvutustööd, mis kasutasid kokku 580458 tundi arvutusaega.
 • 532 veebikodu on 502 asutusel/projektil veebimajutusserveris nw.eenet.ee
  (1.1.2012 oli veebikodusid 553; 1.1.2011 593; 1.1.2010 605; 1.1.2009 618; 1.1.2008 639, 1.1.2007 oli neid 634; 1.1.2006 639, 1.1.2005 625; 1.1.2004 500; 1.1.2003 345; 1.1.2002 254; 1.1.2001 123).
  Novembris täiendas arendusmeeskond serveri riistvara.
 • Postkastiteenus:
  • 7018 aktiivset e-postkasti on asutustel EENeti serveris
   (1.1.2012 oli neid 6659; 1.1.2011 6799; 1.1.2010 6229, 1.1.2009 5258; 1.1.2008 4625; 1.1.2007 4399; 1.1.2006 3663; 1.1.2005 3200; 1.1.2004 2084, 1.1.2003 930; 1.1.2002 255).
  • Postkaste kasutab 355 asutust
   (1.1.2012 361; 1.1.2011 375; 1.1.2010 371; 1.1.2009 373; 1.1.2008 369; 1.1.2007 363; 1.1.2006 384; 1.1.2005 432; 1.1.2004 316).
  • Märtsis ja aprillis uuendas arendusmeeskond postiserveri mail.edu.ee tarkvara ja veebiliidest http://webmail.edu.ee. Tulemusena on postkastide kasutamine mugavam ja turvalisem.
  • 6.06.2012 käivitas EENet postiserveris IPv6 teenused ning sellest ajast võtab server kirju vastu ja saadab neid IPv6 kaudu.
 • 344 kontot on 325 asutusel Hariduse Virtuaalkeskkonnas HAVIKE (1.1.2012 296 kontot 280 asutusel; 1.1.2011 273 kontot 259 asutusel; 1.1.2010 222 asutust).
  Alates 27.06.2012 on HAVIKEses käigus arendusmeeskonna loodud veebirakenduste uuendamise kahe-etapiline süsteem.
  Novembris uuendas EENet HAVIKEses pakutava nelja veebirakenduse tarkvaraversioone.
 • 1178 postitusloendit (listi) on asutustel EENeti serveris (1.1.2012 oli neid 1246; 1.1.2011 1116; 1.1.2010 883; 1.1.2009 672; 1.1.2008 647; 1.1.2007 598; 1.1.2006 469; 1.1.2005 341; 1.1.2004 263, 1.1.2003 104; 1.1.2002 67); postitusloendeid kasutab 359 asutust (1.1.2012 oli neid 399; 1.1.2011 368; 1.1.2009 275; 1.1.2007 280).
  Aprillist juunini viidi läbi vanemate listide inventuur, mille käigus küsiti 1292 listist 723 puhul (kõik käivitatud enne 2011. aastat) administraatoritelt üle teenuse vajalikkus, 230 mittevajalikku listi sai kustutatud.
 • Serveris viko.edu.ee kasutab 124 kooli virtuaalset õpikeskkonda VIKO (1.1.2012 107 kooli; 1.1.2011 140; 1.1.2010 134, 1.1.2009 115).
 • 94 õppematerjalide kontot 46 erinevast koolist asuvad serveris opetaja.edu.ee
  (1.1.2012 seisuga 93 õpetajaveebi 48 koolil; 1.1.2011 110 õpetajaveebi 60 koolil; 1.1.2010 104 õpetajaveebi 57 koolil, 1.1.2009. 101 õpetajaveebi 53 koolil; 1.1.2008 94 õpetajaveebi, 1.1.2007 71; 1.1.2006 67; 1.1.2005 37).
  20.01.2012 tõstis EENet õpetajatele õppematerjalide jaoks antava kettaruumi mahtu 500 MB-lt 1 GB-ni.
 • Serveris zope.eenet.ee on 7 koolil KooliPLONE instants ja 17 koolil õpihaldussüsteemi IVA instants.
 • 6 asutust on liitununud eduroamiga, mis võimaldab rändlust teadus- ja haridusvõrkudes. 09.05.2012 lisandus Eduroami kaardile kaks uut linna - Pärnu ja Viljandi. 24.05.2012 sai eduroam 10 aastaseks.
 • 2011. aasta kevadel alustas EENet Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi toetatava ETAIS projekti raames Eesti akadeemilise autentimise ja autoriseerimise infrastruktuuri TAAT loomist. Teadus- ja haridusasutuste töötajad ja õppurid saavad TAATi abil ennast turvaliselt autentida teadus- ja haridusalaste teenuste kasutamiseks.
  14.06.2012 toimus Tartus TAAT avaüritus.
  TAATiga on liitunud või testimisel 6 identiteedipakkujat ja 5 teenust.
 • EENet liitus 2012. aastal TERENA sertifikaatide teenusega (TCS). Koostöös TERENA ja maailma ühe suurima sertifitseerimiskeskusega Comodo CA Limited väljastati asutustele 42 sertifikaati, teenusega on liitunud 11 asutust.
 • Balti Gridi sertifitseerimiskeskuse teenuseid kasutab 16 asutust. Keskus allkirjastas aasta jooksul 169 kasutaja- ja 81 seadmesertifikaati, tühistati neli sertifikaati.
 • 22 korral osutati aasta jooksul videoülekande/salvestuse teenust, tellijateks olid 11 asutust (2011. aastal 13 asutuse tellimusel kokku 39 korral).
 • 5 asutust kasutab serverimajutust, majutatud on 10 serverit. Muud, majutust mittesisaldavat serveriteenust kasutab 2 asutust.
 • Kehtib 1088 teenuslepingut (1.1.2012 seisuga 1079 lepingut; 1.1.2011 1087; 1.1.2010 992; 1.1.2009 956; 1.1.2008 870; 1.1.2007 875; 1.1.2006 886, 1.1.2005 892).

Olulisemad koostööprojektid 2012. aastal

 • Jätkus 01.04.2009 alanud GN3 projekt, mis haldab teaduse- ja hariduse ülikiiret magistraalvõrku GÉANT. Projekti partneriteks on 32 Euroopa teadus- ja haridusvõrku 36 riigis, DANTE ja TERENA.
 • Jätkus Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuuri ETAIS käivitamise projekt, mille raames hangitakse ning tehakse Eesti teadlastele kättesaadavaks suurteks eksperimentideks ja teadustööks vajalik arvutus- ning salvestusressurss. Asutustevaheliseks autentimiseks on käivitatud TAAT, valmimas on kontode haldamise portaal, valmistatud ette ressursside liitmine EGI infrastruktuuriga.
  Projekti partneriteks on Tartu Ülikool, EENet, Tallinna Tehnikaülikool ning Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut.
 • Jätkus viljakas koostöö Tiigrihüppe Sihtasutusega:
  • EENeti poolt välja arendatud multimeediaserverile pakkus EENet garantiiteenust vastavalt lepingule kuni 11.12.2012;
  • majutati Koolielu portaali, selle arhiivi, Sihtasutuse uut kodulehte, mitmeid erinevaid õppekeskkondi (opetaja.edu.ee, bio.edu.ee, VIKO, Wiris, IVA, KooliPlone, PETS jt);
  • Tiigrihüppe Sihtasutus toetab ka HAVIKEse käigushoidmist.
 • Üheteistkümnendal arvutijoonistuste võistlusel "Eesti - mereriik", mille EENet korraldas koos Eesti Meremuuseumi ja Eesti Mereakadeemiaga, osales 4982 arvutijoonistust 4382 autorilt 195 koolist, juhendajaid oli 194.
  Jätkusid varasemate võistluste parimate piltide näitused erinevates Eesti paikades.
 • Jätkusid loodus- ja kultuurhariduslikud otseülekanded, kus EENet ühena paljudest partneritest osaleb oma videoserveriga:
  • jätkus 03.06.2009 alustanud Käsmu rannakaamera
  • alates 05.01.2012 kotkaste söödaplats
  • alates 17.02.2012 merikotkas
  • alates 29.03.2012 must-toonekurg
  • alates 04.04.2012 väike-konnakotkad
  • alates 26.03.2012 Alutaguse metsakaamera
  • alates 19.04.2012 kalakotkad
  • alates 24.04.2012 toimib eraldi leht www.eenet.ee/EENet/kaamerad kõigi käigusolevate loodusülekannete vaatamiseks
  • alates 12.09.2012 hallhüljeste seirekaamera
  • alates 07.12.2012 metsloomade toidukoht
  • alates 14.12.2012 talilinnukaamera
  • alates 29.12.2012 talvine merikotkakaamera

Domeeninimede registreerimine

Akadeemilised domeenid

Akadeemiliste domeenide edu.ee, lib.ee, org.ee ja vil.ee alla on kokku registreeritud 792 kolmanda taseme alamdomeeni, neist 675 edu.ee, 60 org.ee, 29 vil.ee ja 28 lib.ee alamdomeeni, registris on ka 9 täpitähtedega alamdomeeni.
2012. aastal registreeriti kokku 50 uut akadeemilist domeeninime, neist 38 edu.ee, 8 org.ee ja 4 vil.ee alla.

EENet kui .ee domeenide registripidaja

EENet on 653 .ee domeeni registripidaja, teenust kasutab 396 asutust (01.01.2012 seisuga 638 domeeni ja 402 asutust kasutas teenust).
EENeti vahendusel registreeritud .ee domeenidest 17 sisaldab täpitähti.

Muud olulised sündmused

EENeti töötajad 01.01.2013

  Administratsioon ja halduspersonal

 1. Mihkel Kraav - direktor
 2. Airi Sulaoja - finantsjuht-pearaamatupidaja
 3. Margit Mikk - raamatupidaja
 4. Kill Truu - majandusala juhataja

  Võrguosakond

 5. Urmas Lett - osakonnajuhataja
 6. Ants Kalvik - insener Tallinnas
 7. Maria Ristkok - projektijuht

  Üldosakond

 8. Anne Märdimäe - osakonnajuhataja
 9. Marju Rosenberg - referent
 10. Kalle Kulbok - spetsialist
 11. Triinu Kadastik - klienditeenindaja-projektijuht

  Teenuste osakond

 12. Tarmo Ainsaar - osakonnajuhataja
 13. Raivo Hirmo - insener
 14. Joel Jans - insener
 15. Merilin Kauksi - hostmaster
 16. Ave Ploomipuu - hostmaster
 17. Laas Toom - programmeerija
 18. Ragnar Vutt - programmeerija
 19. Andres Ehrenpreis - programmeerija

  Hajusarvutuste osakond

 20. Hardi Teder - osakonnajuhataja
 21. Sven Kalder - insener
 22. Piiu Pilt - projektijuht
 23. Tõnu Raitviir - insener