Uudised

01.01.2012
Kokkuvõte Eesti akadeemilise võrgu hetkeseisust ja kasutajaskonnast (haridus-, teadus-, kultuuriasutused) aastavahetusel

Teenused | Koostööprojektid | Domeenid | EENet kui asutus

Akadeemilises võrgus haridus-, teadus- ja kultuuriasutustele teenuste osutamine

 • Magistraalide olulisemad muutused 2011. aastal:
  • 01.04.2011 tõsteti Eesti akadeemilise võrgu välisühenduse kiirus seniselt 2.5 Gbps-lt 5 Gbps-le, GÉANTi ja kommertsvõrkude vahelise transiitkanali kiirus 1 Gbps-lt 2.5 Gbps-le.
  • 05.05.2011 tõsteti Tartu Raekoja pl 14 sidesõlme ja Lai 29 sidekeskuse vaheline püsiühendus 1 Gbps-lt 10 Gbps-le.
  • 12.12.2011 kuulutas EENet projekti "Eesti teaduse ja hariduse andmeside optiline magistraalvõrk" raames välja rahvusvahelise riigihanke "Kiudoptiliste liinide 10-aastase kasutusõiguse ost".
  • 21.12.2011 tõsteti Tallinn-Kuressaare kanali kiirus 20 Mbps-lt 50 Mbps-le.
  • 26.12.2011 käivitati RTIX-ga täiendav 10 Gbps ühendus Tallinnas, käiku jääb ka senine 1 Gbps ühendus Tartus.
 • 274 püsiühendatud asutust
  (1.1.2011 oli neid 282; 1.1.2010 274; 1.1.2009 262; 1.1.2008 269; 1.1.2007 311; 1.1.2006 345; 1.1.2005 404; 1.1.2004 419, 1.1.2003 475; 1.1.2002 558; 1.1.2001 542, 1.1.2000 398; 01.01.1999 305).
  Kolm asutust said tänavu koguni 10 Gbps ühenduskiiruse: Tallinna Tehnikaülikool (1.3.2011), Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (22.3.2011) ja Tartu Ülikool (1.12.2011).
 • EENeti kobararvutil jooksis 141970 arvutustööd, mis kokku kasutasid 631771 tundi arvutusaega.
 • 553 veebikodu on 519 asutusel/projektil veebimajutusserveris nw.eenet.ee.
  (1.1.2011 oli veebikodusid 593; 1.1.2010 605; 1.1.2009 618; 1.1.2008 639, 1.1.2007 oli neid 634; 1.1.2006 639, 1.1.2005 625; 1.1.2004 500; 1.1.2003 345; 1.1.2002 254; 1.1.2001 123).
  Märtsis viis arendusmeeskond läbi serveri suurema tarkvarauuenduse.
 • 6659 e-postkasti on asutustel EENeti serveris
  (1.1.2011 oli neid 6799; 1.1.2010 6229, 1.1.2009 5258; 1.1.2008 4625; 1.1.2007 4399; 1.1.2006 3663; 1.1.2005 3200; 1.1.2004 2084, 1.1.2003 930; 1.1.2002 255).
  Postkaste kasutab 361 erinevat asutust
  (1.1.2011 375; 1.1.2010 371; 1.1.2009 373; 1.1.2008 369; 1.1.2007 363; 1.1.2006 384; 1.1.2005 432; 1.1.2004 316).
  15.03.2011 käivitas EENet postkastiteenuse juhtpaneeli, mille abil saavad asutuste määratud administraatorid ise postkaste luua ja sulgeda.
 • 296 kontot on 280 asutusel Hariduse Virtuaalkeskkonnas HAVIKE (1.1.2011 273 kontot 259 asutusel; 1.1.2010 222 asutust).
  Arendusmeeskond viis märtsis ja detsembris läbi mahukad HAVIKEses pakutavate tarkvaraversioonide uuendused.
  HAVIKEse LimeSurvey küsitluskeskkonnas toimusid 04.02.2011 II üleriigilise ühiskonnaõpetuse olümpiaadi eelvoor ja 28.04.2011 vabariikliku inimeseõpetuse olümpiaadi piirkondlik eelvoor.
 • 1246 postitusloendit (listi) on asutustel EENeti serveris (1.1.2011 oli neid 1116; 1.1.2010 883; 1.1.2009 672; 1.1.2008 647; 1.1.2007 598; 1.1.2006 469; 1.1.2005 341; 1.1.2004 263, 1.1.2003 104; 1.1.2002 67); postitusloendeid kasutab 399 erinevat asutust (1.1.2011 oli neid 368; 1.1.2009 275; 1.1.2007 280).
 • Serveris viko.edu.ee kasutab 107 kooli virtuaalset õpikeskkonda VIKO. (1.1.2011 140 kooli; 1.1.2010 134, 1.1.2009 115).
  2011. aasta sügisel saatis EENet järelepärimised koolidele, kelle VIKO failide maht oli alla 10 MB ja/või õpilasi alla 10 ja/või kursusi alla 5. Kui kool vastas, et ei soovigi VIKOt edaspidi kasutada, kustutas EENet tema VIKO instantsi.
 • 93 õppematerjalide kontot 48 erinevast koolist asuvad serveris koolielu.edu.ee
  (1.1.2011 seisuga 110 õpetajaveebi 60 koolil; 1.1.2010 104 õpetajaveebi 57 koolil, 1.1.2009. 101 õpetajaveebi 53 koolil; 1.1.2008 94 õpetajaveebi, 1.1.2007 71; 1.1.2006 67; 1.1.2005 37).
  Detsembris 2011 saatis EENet teenust kasutavatele koolidele teate, et Tiigrihüppe Sihtasutuse soovil muutub serveri nimi alates 1.juulist 2012 opetaja.edu.ee-ks. Samuti küsisime koolidelt, kelle õpetajaveeb tundus kasutamata olevat, kas konto on vajalik ning kustutasime mittevajalikud kontod.
 • Serveris zope.eenet.ee on 14 koolil KooliPLONE instants ja 20 koolil õpihaldussüsteemi IVA instants.
 • 5 asutust on liitununud eduroamiga, mis võimaldab rändlust teadus- ja haridusvõrkudes.
 • EENet alustas 2011. aasta kevadel Eesti akadeemilise autentimise ja autoriseerimise infrastruktuuri HAI loomist. Teadus- ja haridusasutuste töötajad ja õppurid saavad HAI abil ennast turvaliselt autentida teadus- ja haridusalaste teenuste kasutamiseks.
 • 39 korral osutati videoülekande/salvestuse teenust: 13 ürituse videoülekanne või salvestamine (10 erinevat asutust) ja 26 regulaarse ettekandekoosoleku salvestamine (3 asutust: Tartu Linnamuuseum, Tartu Tähetorni Astronoomiaring, Eesti Ornitoloogiaühing).
 • Kehtib 1079 teenuslepingut (1.1.2011 seisuga 1087 lepingut; 1.1.2010 992; 1.1.2009 956; 1.1.2008 870; 1.1.2007 875; 1.1.2006 886, 1.1.2005 892).
 • Kehtib 8 serverimajutuse või serveriteenuse osutamise lepingut; majutatud on 9 teistele asutustele kuuluvat füüsilist serverit.
 • EENeti 2011. aasta kasutajaküsitlusel osales 663 asutust ehk 61% EENeti teenuseid kasutavatest asutustest.

Olulisemad koostööprojektid 2011. aastal

 • Jätkus 01.04.2009 alanud GN3 projekt, mis haldab teaduse- ja hariduse ülikiiret magistraalvõrku GÉANT. Projekti partneriteks on 32 Euroopa teadus- ja haridusvõrku 36 riigis, DANTE ja TERENA.
 • 1.06.2011 algas Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuuri ETAIS käivitamise projekt, mille raames hangitakse ning tehakse Eesti teadlastele kättesaadavaks suurteks eksperimentideks ja teadustööks vajalik arvutus- ning salvestusressurss. Projekti partneriteks on Tartu Ülikool, EENet, Tallinna Tehnikaülikool ning Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut.
 • 1.12.2010-30.11.2011 kestis Euroopa Liidu 7. raamprogrammist rahastatud digitaalse kultuuripärandi võrgustiku projekt DC-NET. Projekti käigus tihendati koostööd akadeemiliste võrkude ja kultuuriasutuste vahel ning selgitati välja akadeemiliste võrkude poolt pakutavad teenused, mida kultuuriasutused veel vajasid.
 • Jätkus viljakas koostöö Tiigrihüppe Sihtasutusega:
  • EENeti poolt välja arendatud multimeediaserverist on saanud Koolielu portaali orgaaniline osa;
  • majutati Koolielu portaali ja mitmeid erinevaid õppekeskkondi (koolielu.edu.ee, bio.edu.ee, VIKO, Wiris, IVA, KooliPlone, PETS);
  • Tiigrihüppe Sihtasutus toetab ka HAVIKEse käigushoidmist.
 • Kümnendal arvutijoonistuste võistlusel "Kohtume metsas!", mis oli pühendatud ÜRO rahvusvahelisele metsa-aastale aastale ning mille EENet korraldas koos Eesti Metsaseltsi ja Riigimetsa Majandamise Keskusega, osales 5339 pilti 4869 autorilt. Esindatud oli 220 kooli jm haridusasutust.
  Jätkusid varasemate võistluste parimate piltide näitused erinevates Eesti paikades.
 • Jätkusid loodus- ja kultuurhariduslikud otseülekanded, kus EENet ühena paljudest partneritest osaleb oma videoserveriga:
  • jätkus 07.03.2009 alustanud hülge seirekaamera
  • alates 10.03.2011 merikotkas
  • alates 19.04.2011 väikekonnakotkad
  • alates 21.04.2011 must-toonekurg
  • alates 19.05.2011 Alutaguse metsakaamera
  • 9.-16.06.2011 öökuninganna
  • alates 24.10.2011 Käsmu rannakaamera
  • alates 11.11.2011 metsloomade toidukoht
  • alates 24.11.2011 talilinnukaamera

Domeeninimede registreerimine

Akadeemilised domeenid

Akadeemiliste domeenide edu.ee, lib.ee, org.ee ja vil.ee alla on kokku registreeritud 747 kolmanda taseme alamdomeeni, neist 6 sisaldab täpitähti.
2011. aastal korrastas EENet akadeemiliste domeenide registrid, mille tulemusena on nüüd edu.ee all 641, org.ee all 52, lib.ee all 28 ja vil.ee all 26 alamdomeeni.

EENet kui .ee domeenide registripidaja

EENet on 638 .ee teise taseme domeeni registripidaja (01.01.2011 seisuga 489).
EENeti vahendusel registreeritud .ee domeenidest 17 sisaldab täpitähti.

EENet kui asutus

 • 15.04.2011 jõustus EENeti uus põhimäärus.
 • 11.08.2011 sai EENet 18 aastaseks: 11.08.1993 andis kultuuri- ja haridusminister välja käskkirja nr 180 riikliku mittetulundusliku organisatsiooni EENet asutamise kohta ja kinnitas EENeti põhikirja.
 • Seisuga 01.01.2012 töötavad EENetis:
  1. Mihkel Kraav - direktor
  2. Airi Sulaoja - finantsjuht-pearaamatupidaja
  3. Margit Mikk - raamatupidaja
  4. Kill Truu - majandusala juhataja
   Võrguosakond
  5. Urmas Lett - osakonnajuhataja
  6. Ants Kalvik - insener Tallinnas
  7. Tõnu Raitviir - insener (0,3 koormust)
  8. Maria Ristkok - projektijuht
   Üldosakond
  9. Anne Märdimäe - osakonnajuhataja
  10. Marju Rosenberg - referent
  11. Kalle Kulbok - spetsialist
  12. Triinu Kadastik - klienditeenindaja-projektijuht
   Teenuste osakond
  13. Tarmo Ainsaar - osakonnajuhataja
  14. Raivo Hirmo - insener
  15. Joel Jans - insener
  16. Merilin Kauksi - hostmaster
  17. Ave Ploomipuu - hostmaster
  18. Laas Toom - programmeerija
  19. Ragnar Vutt - programmeerija
   Hajusarvutuste osakond
  20. Hardi Teder - osakonnajuhataja
  21. Sven Kalder - insener
  22. Piiu Pilt - projektijuht
   Tõnu Raitviir - insener (0,7 koormust)