Uudised

01.01.2011
Kokkuvõte Eesti akadeemilise võrgu hetkeseisust ja kasutajaskonnast (haridus-, teadus-, kultuuriasutused) aastavahetusel

Teenused | Koostööprojektid | Domeenid | EENeti töötajad

Akadeemilises võrgus haridus-, teadus- ja kultuuriasutustele teenuste osutamine

 • Magistraalide ja arvutusteenuste olulisemad muutused 2010. aastal:
  • 15.01.2010 käivitas EENet Tallinn-Narva magistraalliini kiirusega 1 Gbps.
  • 12.03.2010 tõsteti Tallinn-Kuressaare kanali kiirust 10->20 Mbps.
  • 16.03.2010 käivitati Tallinn-Rakvere 1Gbps kanal.
  • 18.03.2010 käivitati Tallinn-Tartu 10 Gbps kanal.
  • 20.04.2010 kell 13.00 alustas EENetis tööd kobararvuti, milles on 50 nelja tuumaga protsessorit (CPU), 32 videoprotsessorit (GPU), igaüks 240 tuumaga, ja terve kobararvuti peale kokku ligi 60TB kõvakettaruumi.
  • 16.12.2010 käivitus Tallinna Sõle kaugejaama ja EENeti Mustamäe sidekeskuse vahel 10 Gbps magistraal. Uue, Tallinnas juba neljanda sidekeskuse kaudu on püsiühendatud Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika instituut, Tartu Ülikooli Mereinstituut, Eesti Infotehnoloogia Kolledž ning OÜ Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus.
 • 282 püsiühendatud asutust
  (1.1.2010 oli neid 274; 1.1.2009 262; 1.1.2008 269; 1.1.2007 311; 1.1.2006 345; 1.1.2005 404; 1.1.2004 419, 1.1.2003 475; 1.1.2002 558; 1.1.2001 542, 1.1.2000 398; 01.01.1999 305).
 • 593 veebikodu on 553 asutusel/projektil veebimajutusserveris nw.eenet.ee.
  (1.1.2010 oli veebikodusid 605; 1.1.2009 618; 1.1.2008 639, 1.1.2007 oli neid 634; 1.1.2006 639, 1.1.2005 625; 1.1.2004 500; 1.1.2003 345; 1.1.2002 254; 1.1.2001 123).
 • 110 õppematerjalide kontot 60 erinevast koolist asuvad serveris koolielu.edu.ee
  (1.1.2010 seisuga 104 õpetajaveebi 57 koolil, 1.1.2009. 101 õpetajaveebi 53 koolil; 1.1.2008 94 õpetajaveebi, 1.1.2007 71; 1.1.2006 67; 1.1.2005 37).
 • Serveris zope.eenet.ee kasutab 22 kooli veebitegemiseks KooliPLONE instantsi ja 26 kooli õpihaldussüsteemi IVA instantsi
 • Serveris viko.edu.ee kasutab 140 kooli virtuaalset õpikeskkonda VIKO (1.1.2010 134 kooli, 1.1.2009 115).
 • 6799 e-postkasti on asutustel EENeti serveris
  (1.1.2010 oli neid 6229, 1.1.2009 5258; 1.1.2008 4625; 1.1.2007 4399; 1.1.2006 3663; 1.1.2005 3200; 1.1.2004 2084, 1.1.2003 930; 1.1.2002 255).
  Postkaste kasutab 375 erinevat asutust
  (1.1.2010 371; 1.1.2009 373; 1.1.2008 369; 1.1.2007 363; 1.1.2006 384; 1.1.2005 432; 1.1.2004 316).
 • 273 kontot on 259 asutusel Hariduse Virtuaalkeskkonnas HAVIKE (1.1.2010 222 asutust)
 • 1116 postitusloendit (listi) on asutustel EENeti serveris (1.1.2010 oli neid 883; 1.1.2009 672; 1.1.2008 647; 1.1.2007 598; 1.1.2006 469; 1.1.2005 341; 1.1.2004 263, 1.1.2003 104; 1.1.2002 67); postitusloendeid kasutab 368 erinevat asutust (1.1.2010 oli neid 327, 1.1.2009 275; 1.1.2007 280).
 • 4 asutust on liitununud eduroamiga, mis võimaldab rändlust teadus- ja haridusvõrkudes.
 • Kehtib 1087 teenuslepingut (1.1.2010 seisuga 992 lepingut; 1.1.2009 956; 1.1.2008 870; 1.1.2007 875; 1.1.2006 886, 1.1.2005 892).
 • Toimus 3 videoülekannet Internetti ning 14 salvestust.

Olulisemad koostööprojektid 2010. aastal

 • Jätkus GN3 projekt, mis haldab teaduse- ja hariduse ülikiiret magistraalvõrku GÉANT. See magistraalvõrk ühendab teadus- ja haridusvõrke 40 riigis, kasutajaid on enam kui 8000 teadus- ja haridusasutused ca 40 miljonit. Projekti partneriteks on 32 Euroopa rahvuslikku andmesidevõrku, 10 aastaseks saanud DANTE ja TERENA.
 • 30.04.2010 lõppes Euroopa Liidu 7. raamprogrammis rahastatud projekt BalticGrid-II. Projekti käigus arendati Balti riikide ja Valgevene griditaristut ning kohandati arvutusmahuka teadusega tegelevate teadusrühmade rakendusi gridile. Projekt sai Euroopa Komisjoni hindajatelt suurepärase hinde.
 • 1.12.2010 algas Euroopa Liidu 7. raamprogrammist rahastatud digitaalse kultuuripärandi võrgustiku projekt DC-NET, mille eesmärgiks on tihendada koostööd akadeemiliste võrkude ja kultuuriasutuste vahel. Projekti käigus uuritakse, milliseid teenuseid akadeemilised võrgud praegu pakuvad, mida oleks kultuuriasutustel veel tarvis ja kas uusi teenuseid oleks võimalik välja arendada.
 • Jätkus viljakas koostöö Tiigrihüppe Sihtasutusega:
  • arendati välja multimeediaserver;
  • majutati Koolielu portaali ja mitmeid erinevaid õppekeskkondi (koolielu.edu.ee, bio.edu.ee, VIKO, Wiris, IVA, KooliPlone, PETS);
  • Tiigrihüppe Sihtasutus toetab ka HAVIKEse käigushoidmist.
 • Üheksandal arvutijoonistuste võistlusel "Elurikkus", mis oli pühendatud ÜRO rahvusvahelise elurikkuse aastale ning mille EENet korraldas koos TTÜ Geoloogia Instituudiga, osales 4435 tööd 3964 erinevalt autorilt. Esindatud oli 195 kooli.
 • Jätkusid loodus- ja kultuurhariduslikud otseülekanded, kus EENet ühena paljudest partneritest osaleb oma videoserveriga:
  • jätkus 07.03.2009 alustanud hülge seirekaamera
  • alates 03.03.2010 merikotkas
  • alates 26.03.2010 ETV ja ETV2
  • alates 08.04.2010 must toonekurg
  • alates 12.04.2010 kodukaku pesaõõnsus
  • alates 13.04.2010 väikekonnakotkad
  • alates 14.12.2010 kotkaste söödaplats
  • alates 22.12.2010 metsloomade toidukohad ja talvine toidumaja linnukaamera

Domeeninimede registreerimine

Uuele domeenikorrale üleminek

2.07.2010 andis EENet .ee domeenide registri Eesti Interneti Sihtasutusele (EIS) üle. Alates 3.07.2010 opereerib registrit üksnes EIS. Üle anti ka teise taseme ülddomeenid pri.ee, fie.ee, com.ee ja med.ee ning nende alla registreeritud kolmanda taseme domeenide registrid.

.ee tsoonis oli 2.07.2010 seisuga registreeritud 79305 domeeninime, neist 12545 olid .pri.ee, 328 .fie.ee, 69 .com.ee ning 2 .med.ee alamdomeeninimed.

90 .org.ee alamdomeenime üleandmist leping ette ei näinud.

1.1.2010 oli .ee tsoonis registreeritud 74133 domeeninime (sh 11891 .pri.ee, 321 .fie.ee, 93 .org.ee ja 62 .com.ee alamdomeeninime);
1.1.2009 oli .ee tsoonis domeeninimesid 63859 (sh 10169 .pri.ee, 308 .fie.ee, 89 .org.ee ja 40 .com.ee); 1.1.2008 seisuga 53418; 1.1.2007 seisuga 43889; 1.1.2006 seisuga 35884; 1.1.2005 seisuga 25650; 1.1.2004 seisuga 19191; 1.1.2003 seisuga 14965; 1.1.2002 seisuga 11062.

EENet kui registripidaja alates juulist 2010

EENeti kui registripidaja vahendusel on seisuga 01.01.2011 registreeritud 489 teise taseme domeeninime.

EENeti töötajad

 1. Mihkel Kraav - direktor
 2. Marju Rosenberg - sekretär-klienditeenindaja
 3. Airi Sulaoja - finantsjuht-pearaamatupidaja
 4. Margit Mikk - raamatupidaja
 5. Kill Truu - majandusala juhataja
  Võrguosakond
 6. Urmas Lett - osakonnajuhataja
 7. Ants Kalvik - insener Tallinnas
  Klienditeeninduse osakond
 8. Anne Märdimäe - osakonnajuhataja
 9. Kalle Kulbok - spetsialist
 10. Triinu Tamm - klienditeenindaja-projektijuht
  Teenuste osakond
 11. Tarmo Ainsaar - osakonnajuhataja
 12. Raivo Hirmo - insener
 13. Joel Jans - insener
 14. Laas Toom - programmeerija
 15. Ave Ploomipuu - hostmaster
 16. Maria Ristkok - hostmaster
 17. Merilin Kauksi - hostmaster
 18. Hardi Teder - projektijuht
 19. Kalle Keskrand - insener
 20. Tõnu Raitviir - insener
 21. Ragnar Vutt - programmeerija