Uudised

21.10.2010
TERENA 2011. aasta võrgukonverentsile oodatakse ettekandeid

Järgmine TERENA Võrgukonverents (TERENA Networking Conference - TNC) toimub 16. - 19. mail 2011 Prahas. Konverentsi peateemaks, millele oodatakse ka ettekandeid, on "Enabling Communities". 600-1200 sõna pikkusi ettekannete kokkuvõtteid saab veebivormi kaudu esitada 30. novembrini 2010.

Konverentsi ajakava ja toimumispaiga, samuti kokkuvõtetele esitatavate nõuete kohta leiab teavet TNC veebilehelt:
https://tnc2011.terena.org/participate

TERENA - Üle-Euroopaline Teaduse ja Hariduse Andmesidevõrkude Assotsiatsioon