Uudised

01.11.2010
GEANT tähistab 10. sünnipäeva
Euroopa Komisjon allkirjastas GÉANTi lepingu 31. oktoobril 2000 ja niisiis on GÉANT saanud 10 aastaseks.

GÉANTi üle-euroopaline ülikiire magistraalvõrk ühendab teadus- ja haridusvõrke 40 riigis. Kokku on GÉANT-i
küljes 40 miljonit kasutajat enam kui 8000 teadus- ja haridusasutuses.

GÉANTi võrk kasutab praegusel hetkel 50 000 km võrgu infrastruktuuri, millest 12 000 km on valguskaablit
üle Euroopa.

Viimase aastakümne jooksul on GÉANT suurendanud ühenduskiirust 155 Mbps-lt 10 Gbps-ni. Veelgi
kiiremad mahud 40 Gbps juures on testitud edukalt pilootprojektides kuni 750km kaugusele ning 100 Gbps ühendused on planeerimisfaasis.

Ka Eesti akadeemiline võrk on ühendatud GÉANTi.