Uudised

17.06.2010
Valitsuse heakskiidu saanud Teekaart sisaldab Eesti hariduse ja teaduse optilist magistraalvõrku
Artikkel Teekaardi kohta Postimehes

Tsitaat Postimehest:

Kokku on teekaardile kantud 20 objekti:
1. MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium ja Eesti Teadusraamatukogude Nõukogu: Eesti e-varamu ja kogude säilitamine
2. Eesti Biokeskus, Tartu Ülikool: Eesti Genoomikakeskus
3. Tartu Ülikool: Eesti keeleressursside keskus
4. Tartu Ülikool: Eesti Keskkonnaobservatoorium
5. Tartu Ülikool: Eesti kiirekanal MAX-IV sünkrotronkiirguse allikale
6. Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut; Tartu Ülikool: Eesti kõrgete magnetväljade laboratoorium
7. Tartu Ülikool: Eesti osalus ESS (Euroopa Sotsiaaluuring) projektis
8. Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut: Eesti osalus Euroopa Tuumauuringute Keskuses (CERN)
9. Tallinna Tehnikaülikool koostöös Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga: Eesti PET-Keskus
10. Tallinna Tehnikaülikool: Eesti struktuuribioloogia infrastruktuur (ESI)
11. Tartu Ülikool: Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuur
12. Eesti Hariduse ja teaduse Andmesidevõrk (EENet): Eesti teadus e ja hariduse andmeside optiline magistraalvõrk
13. Tartu Ülikool: ESS (European Spallation Source ) – Euroopa neutronkiirguse allikas
14. Tartu Observatoorium: Euroopa Kosmoseagentuur (European Space Agency – ESA)
15. Tartu Observatoorium: Euroopa Lõunaobservatoorium (European Southern Observatory – ESO)
16. Tartu Ülikool: Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (Natural History Archives and Information Network)
17. Tallinna Tehnikaülikool: Läänemere uurimislaev
18. Tartu Ülikool: Nanomaterjalid – uuringud ja rakendused (NAMUR)
19. Tartu Ülikool koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumiga: Riiklik siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskus (National Centre for Translational and Clinical Research)
20. Tallinna Tehnikaülikool: Taimebioloogia infrastruktuur – molekulidest kõrgtehnoloogilise põllumajanduseni