Uudised

18.05.2010
Valminud on TERENA 2009. aasta kogumik akadeemilistest võrkudest

TERENA - Üle-Euroopaline Teaduse ja Hariduse Andmesidevõrkude Assotsiatsioon, Trans-European Research and Education Networking Association - kogub alates 2001. aastast andmeid Euroopa hariduse ja teaduse andmesidevõrkude kohta ning annab nende alusel välja kogumikku "TERENA NREN Compendium".

Äsja valminud 2009. aasta kogumiku jaoks saadi andmed rohkem kui 60 riigist. Eestist esitas teabe EENet.