Uudised

01.01.2010
Kokkuvõte Eesti akadeemilise võrgu hetkeseisust ja kasutajaskonnast (haridus-, teadus-, kultuuriasutused) aastavahetusel

Teenused | Koostööprojektid | Domeenid | EENeti töötajad

Akadeemilises võrgus haridus-, teadus- ja kultuuriasutustele teenuste osutamine

 • Põhimagistraalide ja -serverite olulisemad muutused 2009. aastal:
  • 11.06.2009 käivitus Paide-Viljandi magistraalühendus kiirusega 1 Gbps
  • Akadeemilise magistraalvõrgu kaart juunist 2009
  • Arenes riistvarapark: kordades võimsamad serverid said postkastiteenus, HAVIKE ja Tiigrihüppe Sihtasutusega tehtava koostöö raames majutatavad virtuaalsed õppekeskkonnad.
 • 274 püsiühendatud asutust
  (1.1.2009 oli neid 262; 1.1.2008 269; 1.1.2007 311; 1.1.2006 345; 1.1.2005 404; 1.1.2004 419, 1.1.2003 475; 1.1.2002 558; 1.1.2001 542, 1.1.2000 398; 01.01.1999 305).
 • 605 veebikodu on 560 asutusel/projektil veebimajutusserveris nw.eenet.ee.
  (1.1.2009 oli veebikodusid 618; 1.1.2008 639, 1.1.2007 oli neid 634; 1.1.2006 639, 1.1.2005 625; 1.1.2004 500; 1.1.2003 345; 1.1.2002 254; 1.1.2001 123).
 • 104 õppematerjalide kontot 57 erinevast koolist asuvad serveris koolielu.edu.ee
  (1.1.2009. seisuga 101 õpetajaveebi 53 koolil; 1.1.2008 94 õpetajaveebi, 1.1.2007 71; 1.1.2006 67; 1.1.2005 37).
 • Serveris zope.eenet.ee kasutab 23 kooli veebitegemiseks KooliPLONE instantsi ja 27 kooli õpihaldussüsteemi IVA instantsi
 • Serveris viko.edu.ee kasutab 134 kooli virtuaalset õpikeskkonda VIKO (1.1.2009 115 kooli).
 • 6229 e-postkasti on asutustel EENeti serveris
  (1.1.2009 oli neid 5258; 1.1.2008 4625; 1.1.2007 4399; 1.1.2006 3663; 1.1.2005 3200; 1.1.2004 2084, 1.1.2003 930; 1.1.2002 255).
  Postkaste kasutab 371 erinevat asutust
  (1.1.2009 373; 1.1.2008 369; 1.1.2007 363; 1.1.2006 384; 1.1.2005 432; 1.1.2004 316).
 • 222 asutust kasutab Hariduse Virtuaalkeskkonda HAVIKE.
 • 883 postitusloendit (listi) on asutustel EENeti serveris (1.1.2009 oli neid 672; 1.1.2008 647; 1.1.2007 598; 1.1.2006 469; 1.1.2005 341; 1.1.2004 263, 1.1.2003 104; 1.1.2002 67); postitusloendeid kasutab 327 erinevat asutust (1.1.2009 oli neid 275; 1.1.2007 280).
 • 4 asutust on liitununud eduroamiga, mis võimaldab rändlust teadus- ja haridusvõrkudes.
 • Kehtib 992 teenuslepingut (1.1.2009 956 lepingut; 1.1.2008 870; 1.1.2007 875; 1.1.2006 886, 1.1.2005 892).
 • EENeti 2009. aasta kasutajaküsitluse ankeedile vastas 561 asutust ehk 63% EENeti teenuseid kasutavatest asutustest.
 • Toimus 6 videoülekannet Internetti.

Olulisemad koostööprojektid 2009. aastal

 • 1.4.2009 algas GN3 projekt, mis haldab teaduse- ja hariduse ülikiiret magistraalvõrku nimega GÉANT. Projekti partneriteks on 32 Euroopa rahvuslikku andmesidevõrku, DANTE ja TERENA.
 • Jätkus Euroopa Liidu 7. raamprogrammis rahastatud projekt BalticGrid-II. BalticGrid-II projekt annab Balti riikide, Valgevene ja Poola erinevatele teadusasutustele ja töörühmadele võimaluse kasutada eelmise, BalticGrid projekti käigus loodud infrastruktuuri ja seeläbi ühtset Euroopa teadusarvutusvõrku. Gridistatakse paljusid erinevaid rakendusi ja tarkvara, laiendatakse (teadus)arvutuste infrastruktuuri ja parandatakse senise süsteemi kasutatavust.
  Aasta lõpuks oli Balti riikides gridi kaudu kasutatavad rohkem kui 10000 protsessorit ja üle 90 terabaiti salvestusmahtu. Baltic Grid Certification Authority (Balti Gridi Sertifitseerimiskeskus) on 2009. aasta jooksul välja andnud 362 serveri- ja isikusertifikaati, millest hetkel kehtivaid isikusertifikaate on 237.
 • Tiigrihüppe Sihtasutuse toel arendatud senine Koolielu-portaal tõsteti ümber EENeti serverisse; ka uus, aasta lõpul valminud uus portaal www.koolielu.ee paigutati EENeti serverisse.
 • Kaheksandal arvutijoonistuste võistlusel "Uudista Universumit", mis oli pühendatud rahvusvahelisele astronoomia-aastale ning mille EENet korraldas koos Tartu Observatooriumiga, osales 5225 tööd 4504 erinevalt autorilt. Esindatud oli 178 kooli.
 • Veebruarist aprillini kestis Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Finantsinspektsiooni lühifilmikonkurss "Mina ja raha", kuhu laekus 120 tööd enam kui 180 autorilt. EENet aitas videote üleslaadimis- ning näitamiskeskkonnaga.
 • Jätkusid loodushariduslikud ning kultuuriürituste otseülekanded, kus EENet ühena paljudest partneritest osaleb oma videoserveriga:
  • alates 14.1.2009 ja uuesti detsembris 2009 lindude toidumaja
  • alates 05.03.2009 kotkapesa
  • alates 07.03.2009 hülged
  • alates 13.04.2009 konnakotkaste pesa
  • 10.-17.06.2009 Kontserdid Käsmus
  • 13.06.2009 Tartu Laulupidu
  • alates 21.12.2009 metsloomade toidukohad

Domeeninimede registreerimine

.ee tsoonis oli 01.01.2010-ks registreeritud 74133 domeeninime, neist 11891 olid .pri.ee, 321 .fie.ee, 93 .org.ee ja 62 .com.ee alamdomeeninimed.

1.1.2009 oli .ee tsoonis registreeritud domeeninimesid 63859 (sh 10169 .pri.ee, 308 .fie.ee, 89 .org.ee ja 40 .com.ee); 1.1.2008 seisuga 53418; 1.1.2007 seisuga 43889; 1.1.2006 seisuga 35884; 1.1.2005 seisuga 25650; 1.1.2004 seisuga 19191; 1.1.2003 seisuga 14 965; 1.1.2002 seisuga 11 062.

EENeti töötajad 01.01.2010

 1. Mihkel Kraav - direktor
 2. Triinu Tamm - sekretär-referent
 3. Airi Sulaoja - finantsjuht-pearaamatupidaja
 4. Margit Mikk - raamatupidaja
 5. Kill Truu - majandusala juhataja

  Võrguosakond

 6. Urmas Lett - osakonnajuhataja
 7. Ants Kalvik - insener Tallinnas

  Klienditeeninduse osakond

 8. Anne Märdimäe - osakonnajuhataja
 9. Kalle Kulbok - spetsialist
 10. Liina Pärnamäe - projektijuht
 11. Hardi Teder - projektijuht

  Teenuste osakond

 12. Tarmo Ainsaar - osakonnajuhataja
 13. Raivo Hirmo - insener
 14. Joel Jans - insener
 15. Kalle Keskrand - insener
 16. Tõnu Raitviir - insener
 17. Laas Toom - programmeerija
 18. Tõnu Tuvikene - programmeerija
 19. Ave Ploomipuu - hostmaster
 20. Maria Ristkok - hostmaster
 21. Merilin Kauksi - hostmaster