Uudised

21.05.2009
TERENA avaldas oma 2008. aasta tegevusaruande
TERENA aastaaruanne võtab kokku enam kui 35 projekti, teenuse ja rakkerühma tähtsamad arengud ning annab ülevaate asutuse ning selle liikmete olulisematest tegevustest ning panustest ülemaailmse teadusvõrgu arengusse.

TERENA 2008. aasta tegevusaruanne