Uudised

17.04.2009
Valmis EENeti 2009. aasta kasutajaküsitluse kokkuvõte

2009. aasta märtsis saatis EENet haridusvõrgus üht või mitut teenust kasutavale 891 asutusele palve vastata kasutajaküsitlusele. Vastas 561 asutust ehk 63% sihtgrupist.

Küsitluse eesmärgiks oli uurida, kuidas hindavad haridus-, teadus- ja kultuuriasutused EENeti osutatavate teenuste kvaliteeti ning millised on vajalikud muudatused.

Küsitluse tulemusena selgus, et kõigile akadeemilises võrgus osutatavatele teenustele anti hindeks valdavalt hea või väga hea. Võrreldes eelmiste aastatega on tõusnud kõrgete hinnete osatähtsus veebimajutuse, e-postkastide ja HAVIKEse puhul; pisut vähem sai häid hindeid seekord püsiühendusteenuse kvaliteet.

Akadeemilise võrgu püsiühendusega kasutajaskonna moodustavad hinnanguliselt 183 tuhat inimest.

Kasutajaküsitluse kokkuvõte on väljas küsitluste veebilehel: http://www.eenet.ee/EENet/kysitlused.html
Näide ankeedist