Uudised

01.01.2009
Kokkuvõte Eesti akadeemilise võrgu hetkeseisust ja kasutajaskonnast (haridus-, teadus-, kultuuriasutused) aastavahetusel
 • Põhimagistraalide olulisemad muutused 2008. aastal:
  • Alates 1. juulist 2008 on Eesti ühendus Euroopa teiste akadeemiliste võrkudega 2.4 Gbps. Eesti akadeemilist võrku väljaspool GÉANT2 asuvate võrkudega ühendava kanali kiirus tõsteti 12. novembril 2008 seniselt 500 Mbps-lt 1 Gbps-le.
  • 12. juunist 2008 lõpetas EENet sidekeskuste töö Põlvas ja Räpinas, kuna allesjäänud 3 juurdepääsukanali jaoks ei olnud otstarbekas enam kahte keskust pidada. Põlva ja Räpina sidekeskused olid käigus 10 aastat ja 4 kuud.
  Akadeemilise magistraalvõrgu kaart juunist 2008
 • 262 püsiühendatud asutust
  (1.1.2008 oli neid 269; 1.1.2007 311; 1.1.2006 345; 1.1.2005 404; 1.1.2004 419, 1.1.2003 475; 1.1.2002 558; 1.1.2001 542, 1.1.2000 398; 01.01.1999 305).
 • 618 virtuaalkodu on asutustel ja haridus-, teadus- ja kultuurialastel projektidel teenusserveris nw.eenet.ee.
  (1.1.2008 oli neid 639, 1.1.2007 oli neid 634; 1.1.2006 639, 1.1.2005 625; 1.1.2004 500; 1.1.2003 345; 1.1.2002 254; 1.1.2001 123).
 • 101 õpetajaveebi 53 erinevast koolist asuvad serveris koolielu.edu.ee
  (1.1.2008 seisuga 94 õpetajaveebi, 1.1.2007 71; 1.1.2006 67; 1.1.2005 37).
 • Serveris zope.eenet.ee kasutab 22 kooli veebitegemiseks KooliPLONE instantsi ja 23 kooli õpihaldussüsteemi IVA instantsi
 • Serveris viko.edu.ee kasutab 115 kooli virtuaalset õpikeskkonda VIKO.
 • 5258 e-postkasti on asutustel EENeti serveris
  (1.1.2008 oli neid 4625; 1.1.2007 4399; 1.1.2006 3663; 1.1.2005 3200; 1.1.2004 2084, 1.1.2003 930; 1.1.2002 255).
  Postkaste kasutab 373 erinevat asutust
  (1.1.2008 369; 1.1.2007 363; 1.1.2006 384; 1.1.2005 432; 1.1.2004 316).
 • 2008. aastal käivitatud Hariduse Virtuaalkeskkonda HAVIKE kasutab 173 asutust.
 • 672 postitusloendit (listi) on asutustel EENeti serveris (1.1.2008 oli neid 647; 1.1.2007 598; 1.1.2006 469; 1.1.2005 341; 1.1.2004 263, 1.1.2003 104; 1.1.2002 67); postitusloendeid kasutab 275 erinevat asutust (1.1.2007 oli neid 280).
 • Kehtib 956 teenuslepingut (1.1.2008 870 lepingut, 1.1.2007 875; 1.1.2006 886, 1.1.2005 892).
 • EENeti 2008. aasta kasutajaküsitluse ankeedile vastas 527 asutust ehk 61% EENeti teenuseid kasutavatest asutustest.

Olulisemad koostööprojektid 2008. aastal

 • 30. aprillil 2008 lõppes projekt Baltic Grid.
 • Mais 2008 algas jätkuprojekt BalticGrid-II, mida toetab Euroopa Komisjon. BalticGrid II projekt annab Balti riikide, Valgevene ja Poola erinevatele teadusasutustele ja töörühmadele võimaluse kasutada eelmise, BalticGrid projekti käigus loodud infra­struktuuri ja seeläbi ühtset Euroopa teadusarvutusvõrku. Gridistatakse paljusid erinevaid rakendusi ja tarkvara, laiendatakse (teadus)­arvutuste infrastruktuuri ja parandatakse senise süsteemi kasutatavust.
  Aasta lõpuks oli Balti riikides gridi kaudu kasutatavad üle 1800 protsessori ja pea 120 terabaiti salvestusmahtu. Baltic Grid Certification Authority (Balti Gridi Sertifitseerimiskeskus) on 2008. aasta jooksul välja andnud 345 serveri- ja isikusertifikaati, millest hetkel kehtivaid isikusertifikaate on 213.
 • Seitsmendal arvutijoonistuste võistlusel "Minu Eesti", mis oli pühendatud Eesti Vabariigi 90. aastapäevale, osales 5270 tööd 5007 erinevalt autorilt. Esindatud on 195 kooli.
 • Jätkusid loodushariduslikud otseülekanded, kus EENet ühena paljudest partneritest osaleb oma videoserveriga:
  • alates 15.11.2008 merikotkakaamera,
  • alates 10.12.2008 metsloomade toidukoht,
  • alates 16.04.2008 kotkapesa,
  • alates 28.03.2008 kurekaamera.
  Keskkonnaministeeriumi konkursil „Aasta keskkonnategu 2008” sai ühe kahest peapreemiast MTÜ Fenolo www.looduskalender.ee veebikaamerate (Kurekaamera, Kotkakaamera, Sea TV) projekti idee ja teostamise eest.

Domeeninimede registreerimine

.ee tsoonis oli 01.01.2009 seisuga registreeritud 63859 domeeninime, neist 10169 olid .pri.ee, 308 .fie.ee, 89 .org.ee ja 40 .com.ee alamdomeeninimed.
1.1.2008 oli .ee tsoonis registreeritud domeeninimesid 53418; 1.1.2007 seisuga 43889; 1.1.2006 seisuga 35884; 1.1.2005 seisuga 25650; 1.1.2004 seisuga 19191; 1.1.2003 seisuga 14 965; 1.1.2002 seisuga 11 062.