Võimalikud sertifikaadiliigid

  • SSL-sertifikaadid - serveritele
    • EV Multi-domain - Extended Validation e. laiendatud valideerimine mitme domeeni jaoks. Identifitseeritav on nii asutus kui ka domeen, kes seda kasutab
    • EV SSL Plus - sarnane eelmisele, lisaks on ka piiramatu serveri litsents.
    • Unified Communications - Võimaldab SAN (Subject Alternative Name) laiendust kuni 25 domeeninimele.
    • SSL Plus - Võimaldab veebi- või e-postiliiklust kaitsta 2048-bit SSL krüpteeringuga
    • Wildcard Plus - Võimaldab SSL sertifikaati domeeni kõigile alamdomeenidele.
  • GRIDi-sertifikaadid - serveritele ja kasutajatele, kes osalevad ülemaailmses e-Science Gridis:
    Grid Premium, Grid Robot Email, Grid Robot FQDN, Grid Robot Name, Grid Host SSL, Grid Host SSL UC
  • Kliendisertifikaadid - Kasutajate sertifikaadid
    Digital Signature Plus, E-mail Security Plus ja Premium.
    Premium sertifikaadid võimaldavad kasutaja autentimist, dokumendi allkirjastamist, E-posti krüpteerimist ja allkirjastamist.
  • Code Signing - Tarkvara allkirjatamiseks mõeldud sertifikaadid
    Code Signing ja EV Code Signing
  • Dokumendi allkirjastamise sertifikaadid
    Document Signing - Organization (2000) ja Document Signing - Organization (5000)
Vt ka Sertifikaatide kirjeldused GÉANTi wikis

Viimati uuendatud 16.06.2015