Juhised sertifikaatide teenuse kasutamiseks

Sertifikaaditaotluste haldamine ja täiendavate kasutajakontode loomine toimub DigiCert, Inc. portaalis.
EENet loob portaalis asutusele üksuse (Division) ning esimese administraatorikonto asutuse nimetatud kontaktisikule.

Asutuse andmete ja kasutajate haldamine DigiCerti portaalis

Asutuse andmete kontrollimine: Account -> My Division -> Edit Division

Kasutajate haldamine, sh vajadusel uute kasutajakontode loomine: Account -> Manage users
Lisaks kohustuslikele väljadele soovitame lisada administraatori(te)le ka ingliskeelne ametinimetus ja telefoninumber. Seda võib asutuse valideerimiseks vaja minna.
Sisselogimisandmed saadetakse konto loomisel portaalist otse kasutajale.

Sertifikaatide taotlemise käik DigiCerti portaalis

 1. Asutuse valideerimine (1 kord 36 kuu jooksul)
 2. Domeeni(de) valideerimine (1 kord 36 kuu jooksul)
 3. Sertifikaaditaotluse esitamine
 4. Taotluse heakskiitmine
 5. Sertifikaadi kasutuselevõtt

1. Asutuse valideerimine

Account -> Organization Validation -> New organization

 1. Administraatoril tuleb täita asutuse andmed, sh määrata asutuse poolne kontaktisik/administraator, kes asutuse nimel esitatud andmete õigsust kinnitab ning vajadusel DigiCerti töötajaga ka telefoni teel inglise keeles suhtleb (selleks on kasutaja kaardil telefoninumbri välja täitmine vajalik).
 2. Kui asutuse andmed on sisestatud, klõpsata nimekirja tekkinud asutuse nime peal -> 'Submit for validation'
 3. Märkida ära soovitud sertifikaatide tüübid (EV sertifiaadi puhul tuleb valida rippmenüüst ka edaspidi seda tüüpi sertifikaatide valideerimise eest vastutav administraator).
 4. Asutuse administraatori(te)le saadab portaal e-kirja valideerimise esmase kinnitamise kohta; ca paari tunni jooksul võidakse DigiCertist administratiivsele kontaktisikule ka helistada, et andmed üle kinnitada.

Märkused: Sertifikaatide tüüpe saab ka hiljem juurde lisada. Eri sertifikaaditüüpidel võivad olla erinevad administraatorid.

2. Domeenide valideerimine

Iga domeen tuleb valideerida eraldi.

Account -> Domain validation

 1. Klõpsata üleval vasakul 'New Domain'
 2. Valida menüüst oma asutuse nimi
 3. Sisestada domeeninimi
 4. Kui domeen on sisestatud, klõpsata uuesti domeeni nimel:
 5. Vasakul on valikud 'Submit for validation' ja 'Send Approval Emails'. Valideerimiseks tuleb teha mõlemat.
 6. 'Submit for validation' linnutada vajalikud sertifikaatide tüübid (neid saab ka hiljem juurde lisada ja uuesti valideerida).
 7. Seejärel tuleb saata valideerimise palve domeeni kasutajale. Klõpsata 'Send Approval Emails'
 8. Linnutada kastike 'Send to the domain's Admin Contacts'

Seejärel proovitakse saata DigiCertist kiri nii domeeni halduskontaktile kui ka selle domeeniga seotud aadressidele kujul admin@asutusedomeen, administrator@asutusedomeen, webmaster@asutusedomeen, hostmaster@asutusedomeen ja postmaster@asutusedomeen.

Domeeni kasutajale saabunud kirjas tuleb klõpsata lingil,seal tingimustega nõustuda, kirjutada andmete kinnitamiseks kastikesse oma nimi ja seejärel kinnitada.

Mõne hetke pärast saabub administratiivsele kontaktisikule postkasti kinnitus domeni valideerimise kohta.

3. Sertifikaaditaotluse esitamine

Sertifikaaditaotlusi saab esitada vaid DigiCerti portaalis. Orders -> Request a Certificate

4. Taotluse heakskiitmine

Sertifikaaditaotluse esitamise järel saabub asutuse administraatori(te)le e-posti teel taotluse heakskiitmise teavitus. Kiri sisaldab URL-i, kus tuleb teenuse tingimustega nõustuda ning taotlusele oma heakskiit anda.

5. Sertifikaadi kasutuselevõtt

Välja antud sertifikaat saadetakse taotleja e-postiaadressile. Sertifikaati on võimalik hiljem ka portaalist alla laadida.


Viimati uuendatud 19.6.2015