EENeti sümboolika kasutamine

EENeti serveris asuvale kodulehele on vaatajatel kiire juurdepääs, kasutada saab paindlikke tehnilisi lahendusi. Veebimajutusteenus serveris nw.eenet.ee on põhiosas finantseeritud riigieelarvest HITSAle antavast toetusest; asutuste poolt makstav kuutasu katab teenuse maksumusest vaid osa. HAVIKEse teenus on asutustele tasuta.

Nagu teistegi kaasfinantseeritavate asjade puhul on ka veebimajutusteenuse kasutamise puhul vaja viidata EENetile. Lisaks teavitab EENeti logo ja viite olemasolu nii klienti kui tema veebi kasutajaid, kes on konkreetse teenuse pakkuja, st kellega saab vajadusel teenuse toimivuse asjus kiiresti ühendust võtta.

Väljavõte teenuslepingu serveriruumi lisast:
Klient on kohustatud EENeti serveris kasutatava serveriruumi avaleheküljel avaldama EENeti logo, mis viitab EENeti veebile www.eenet.ee.

Valik logovariante


Viimati uuendatud: 13.02.2014